Select Page

Tal com es va aprovar en l’últim plenari, l’exposició pública de la Versió Preliminar del Pla General Estructural s’amplia en 20 dies més. El DOGV de hui, 24/10/18, Núm. 8409, publica este nou termini d’audiència que acabarà el pròxim 22 de novembre.

D’esta manera, explica la responsable d’Urbanisme, Imma Orozco,  als 45 dies d’exposició que acabaven ahir, “se sumen estos 20 dies que permetran la ciutadania més marge per estudiar i poder al·legar als canvis que s’han introduït respecte de la primera versió”.

Orozco ha recordat que “eixos canvis responen a la contestació en positiu a moltes al·legacions de l’anterior versió, a la necessitat de superar els informes negatius que va rebre i a la convicció d’este equip de govern que calia donar resposta a alguns dels problemes crònics del nostre poble com és l’estructura viària o l’abandó del cultiu i del paisatge agrícola”.

Pin It on Pinterest