Select Page

La 2a versió preliminar del Pla General Estructural estarà en exposició pública fins al proper 23 d’octubre

Ahir dijous a la vesprada, el Centre Cultural d’Altea la Vella acollia una sessió explicativa i participativa sobre les modificacions introduïdes en la 2a versió preliminar del Pla General l’exposició pública va ser aprovada en ple el passat 8 d’agost.

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, juntament amb els tècnics redactors del Pla, van explicar els canvis més importants que s’han fet en la 1a versió que va ser aprovada a finals de la legislatura anterior.

Els nombrosos assistents a aquesta reunió oberta, van poder veure com moltes de les peticions que al seu dia van fer els veïns d’Altea la Vella s’han recollit en el nou document. A més, es va detallar sobre la millora que es planteja en la connectivitat entre Altea la Vella i Altea.

Com explicava la regidora d’Urbanisme, “aquest document és la suma de la participació que es va fer durant 180 dies, els informes que ens han arribat d’altres administracions i la determinació de l’actual equip de govern d’impregnar de realitat el document”. La diferència entre l’anterior exposició pública de la 1ª versió i aquesta és que en aquest cas es tractava d’un document íntegrament nou, que modificava tots els paràmetres coneguts des del PGOU 1982, i ara es modifiquen només alguns aspectes, importants, però molt acotats”.

En paraules de Imma Orozco, “aquesta proposta suposa un gran avanç respecte de l’anterior perquè sí inclou solucions a problemes crònics del nostre poble que, a més, són materialitzables al llarg de la vida del Pla”. Entre les qüestions que es van destacar hi ha el fet d’haver superat els informes negatius de creixement, la reducció de la parcel·la mínima per a construcció d’habitatges unifamiliars en sòl protegit de 15.000 a 10.000 m2 vinculant-les al manteniment de l’explotació i el paisatge agrícola o la previsió d’una xarxa viària d’acord amb els desenvolupaments previstos.

A aquest respecte, es va donar a conèixer l’estudi per a la Millora de la connectivitat a l’autopista AP-7 a la Comunitat Valenciana redactat per la Conselleria i que ja s’ha remès al Ministeri de Foment. La responsable d’Urbanisme destacava “el treball conjunt que s’ha fet entre la Subdirecció de Mobilitat i l’Ajuntament per aconseguir un consens respecte de les alternatives. Aquest document és importantíssim per a Altea perquè la idea de fer un enllaç sud que ens permeta utilitzar l’autopista com a ronda i alliberar la N-332 deixa de ser unilateral i ara és també la Generalitat Valenciana qui aposta per ella “.

Finalment, Orozco va recordar que ” el termini per presentar al·legacions acaba el 23 d’octubre i que, en aquest punt, només es pot al·legar a aquelles qüestions que s’han modificat en aquest document, no a aquelles que ja han estat al·legades i han rebut contestació”. A més, va voler remarcar que” hem treballat a consciència per salvaguardar l’interès general, perquè en això consisteix el planejament, no en especular o veure a qui beneficies a nivell particular sinó en tenir una visió global de les necessitats del poble i plasmar-les en el pla”.

Pin It on Pinterest