Select Page

La regidora d’Urbanisme explica que l’Ajuntament només pot controlar estes instal·lacions amb una aplicació escrupolosa de la normativa urbanística ja que la legislació estatal dóna carta blanca a la seua proliferació.

En desembre de 2016, la regidora d’Urbanisme va signar un decret per a la restauració de l’ordre urbanístic d’una antena de telefonia de 15 metres d’alçada en l’Avinguda Jaume I ja que la instal·lació contravenia diferents articles de les normes del Pla General vigent. L’empresa de telefonia va interposar recurs tant contra eixe decret com contra la inadmissió de la llicència per declaració responsable, que és el procediment en el qual s’acaba de dictar sentència favorable a l’Ajuntament.

Segons Imma Orozco, “els urbanístics són els únics arguments als quals ens podem aferrar a l’hora de denegar este tipus d’instal·lacions perquè la Llei 12/2012 de Mesures Urgents d’Alliberament del Comerç i de Determinats Serveis dóna pràcticament carta blanca a les empreses de telecomunicacions per a instal·lar-se i limita a l’àmbit estrictament urbanístic les competències dels ajuntaments”.

Així, l’Ajuntament no pot entrar a regular la ubicació d’estes instal·lacions en el municipi però sí que ha de vetllar perquè, almenys, es respecte la norma urbanística vigent. En este cas concret, els tècnics municipals qüestionaven les característiques de l’antena que, d’acord amb els informes emesos, supera l’altura màxima permesa per sobre de l’edificació –que és de 4 metres- i, a més, afecta la visual del Nucli Històric Tradicional.

La responsable d’Urbanisme explica que “s’ha realitzat un gran treball per part dels tècnics i del servei jurídic del Departament per argumentar davant del jutjat la nostra posició contrària a la instal·lació d’esta antena de 15 metres. La sentència no és ferma, però continuarem defensant els nostres arguments si és recorreguda, per pal·liar, en la mesura de les nostres possibilitats, els efectes de l’aplicació de la legislació estatal”.

Ara, cal esperar la resolució del recurs presentat contra el procediment de restauració urbanística per poder fer efectiva la demolició. Lamentablement, conclou Orozco, “no podrem evitar que s’instal·len esta i altres antenes però almenys, en el marge que ens deixa la legislació estatal, farem una estricta aplicació de la norma urbanística per controlar la seua proliferació”.

Pin It on Pinterest