Select Page

L’Ajuntament d’Altea va celebrar dijous passat la sessió plenària corresponent al mes de maig on es aprovar per la majoria dels grups de l’equip de govern (Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat) i l’abstenció de PP i CIPAL, la recuperació dels locals de domini públic situats al semi-soterrani annex al Mercat Municipal, propietat de l’Ajuntament d’Altea i ocupats fins ara en precari per la Cooperativa Agrícola des de 2007.

El regidor d’Hisenda, Pere Lloret, explicava l’origen d’esta situació: “L’any 1970, l’Ajuntament d’Altea va atorgar a la Cooperativa Agrícola la concessió per a la construcció i explotació del que actualment és el Mercat Municipal. A l’abril de 2007, l’anterior alcalde d’Altea i el president de la Agrícola van signar, en escriptura pública, el rescat anticipat de la concessió: l’Ajuntament adquiria el ple domini de l’edifici i, a canvi, l’Agrícola acceptava una compensació econòmica. Tot i això, basant-se en un acord verbal del que no hi ha cap constància, l’Agrícola va continuar fent ús dels locals i llogant-los a terceres persones obtenint, per tant, un rendiment econòmic amb l’explotació de bens que són de titularitat pública”.

Pere Lloret va manifestar que ‘’el bon funcionament de la Cooperativa Agrícola, pel seu pes econòmic i social al nostre poble, és una qüestió d’interès general’’. ‘’Per això, la nostra intenció ha estat sempre facilitar al màxim el camí que ens ha de portar inexorablement a la regularització d’esta situació anòmala. És prioritari donar una solució a esta situació que minimitze l’impacte sobre els interessos dels socis de l’Agrícola’’, assenyalava Lloret.

Sobre este assumpte, Vicenta Pérez, portaveu del PSPV-PSOE i regidora de Patrimoni, destacava la defensa del patrimoni municipal per part de l’Ajuntament. I Beatriu Nomdedeu, portaveu d’Altea amb Trellat, subratllava que ‘’l’Alcaldia i l’Ajuntament d’Altea han donat les majors facilitats a la Cooperativa per tal de regularitzar la situació que es prolonga des del 2007’’.

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, explicava que havien mantingut diverses reunions amb els representants de la Cooperativa per aclarir la situació. En este sentit, l’alcalde afirmava que ‘’amb l’acord de rescat de la concessió signat en 2007 davant de notari per l’anterior alcalde, Miguel Ortiz, i l’actual president de la Cooperativa, Francisco Devesa, no quedava altre camí que complir la llei i iniciar els tràmits per recuperar els locals de titularitat municipal’’. També afegia que ‘’tot i això, l’Ajuntament els ha mostrat des del primer moment la seua predisposició per arribar a un acord de devolució que no perjudique els interessos de la Cooperativa Agrícola’’.

Pin It on Pinterest