Select Page

Com a responsable de l’àrea de Cicle Hídric, l’edil Roc Ferrer informa de les millores que s’estan duent a terme a la xarxa d’aigua potable a Altea la Vella, consistents en la renovació de la mateixa en un tram paral·lel a la CV-755. “S’ha procedit a una millora de la infraestructura de distribució d’aigua potable, concretament des de la nova rodona per a l’accés a l’Av. Principal de la Serra fins a l’encreuament que connecta amb la zona de l’Anxoveta”; ha explicat Ferrer.

Roc Ferrer destaca que “gràcies a aquestes obres, que són absolutament necessàries per a la millora del servei a Altea la Vella, sumem 300 metres més de canonades per a distribució d’aigua potable que deixarà d’estar en contacte amb fibrociment, perquè el nou material emprat serà polietilè reticulat d’alta densitat d’un diàmetre nominal de 100 mm, amb noves peces especials per a minimitzar l’afecció de talls d’aigua a futur perquè permeten sectoritzar la xarxa”.

A més, “d’altra banda s’ha substituït un tram de canonada que connecta els dipòsits d’aigua potable de Sant Xotxim amb el d’Altea la Vella, la qual discorre per baix de la CV-755 ampliant el diàmetre nominal de 300 a 400 mm i canviant el material de fibrociment en fosa esferoïdal amb la millora de salubritat”; ha afegit l’edil, qui ha apuntat que són diverses les raons per les quals s’ha emprès la millora.

Quatre són les motivacions aportades pel regidor per a executar les obres, “el nou material de les canonades suporta les pressions generades pel transport d’aigua del Consorci des del dipòsit de Sant Xotxim cap al d’Altea la Vella; “a causa del reasfaltat de la carretera de Callosa, titularitat de la Conselleria, se’ns ha obligat a actuar ja per no haver de tornar a obrir el paviment i fer un pegat en el futur en l’esmentada carretera”; “aprofitem l’actuació per reconduir el traçat de la conducció per terreny públic, deixant de transportar l’aigua per sòl privat amb les dificultats que això suposa per a les dues parts”. I en quart lloc i destacat, “perquè la intenció de l’actual regidoria de Cicle Hídric és poder abastir, en un futur, amb aigua procedent del Consorci d’Aigües de la Marina Baixa al Pla Parcial el Áramo -Altea Hills, Urlisa, Mascarat, etc- quan la sequera ho impose i si ho necessitara Altea la Vella també”. “La pràctica actual, ens aboca a aquestes millores per superar les dificultats hídriques del moment i garantir el subministrament amb quantitat i qualitat en les àrees referides”. Ha matisat el responsable municipal de Cicle Hídric.

El regidor ha explicat que “aquestes obres són sufragades inicialment per l’Ajuntament, però després li endossarem el cost de les obres a la concessionària Aigües d’Altea perquè ho assumisca amb càrrec a la partida d’inversions, de millora de les instal·lacions municipals, com hem fet amb la resta d’obres per poder salvar d’aquesta manera els preus abusius de les obres que estava acostumada a executar la UTE Aigües d’Altea”.

Finalment, Roque ha aclarit que, “igual que altres obres d’aquest tipus que hem estat realitzant, les canonades de fibrociment es deixen enterrades ja que és el que recomana el codi de bones pràctiques de la gestió de residus quan no es procedeix a la ruptura i interacció amb el fibrociment, i així ho ratifica un informe tècnic que encomanem a un especialista”.

 

Pin It on Pinterest