Select Page

L’OMIC amplia l’horari d’atenció al mes d’agost

Com cada any, l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC), ens ha facilitat les dades de la seua activitat a la seu de l’Ajuntament d’Altea durant el 2017 amb un total de 424 consultes i 126 reclamacions gestionades.

L’oficina sempre és atesa els divendres de 09.00h a 13:00h per una monitora, experta en informació i assessorament en consum. La pretensió d’aquesta oficina és fer arribar als consumidors i usuaris la idea que compten amb uns drets i uns canals públics per defensar-los. Aquests tenen dret a conèixer les característiques dels productes o serveis que se’ls ofereixen, per això, els fabricants, els comerciants i els proveïdors de serveis estan obligats legalment a proporcionar una informació veraç, eficaç i suficient sobre les característiques essencials dels productes o serveis.

Segons la regidora responsable del departament de l’OMIC, Anna Alvado, “el grau de coneixement i confiança en la gestió de l’oficina per part de la població local és cada vegada més gran, atès que es va estenent entre ella l’experiència dels nombrosos veïns als quals s’ha atès durant aquest temps i que, en bon nombre, han aconseguit solució a les seues reclamacions o consultes”.

La gestió de l’Oficina Municipal de Consum d’Altea, llança un total de 424 consultes i 126 reclamacions gestionades. La major part de les consultes i reclamacions gestionades es concentren, un any més, al sector de Serveis Públics, amb un percentatge del 46,03%, sent les consultes i reclamacions relacionades amb telefonia mòbil, fixa i serveis d’Internet el més predominant , amb un 34,13%. El segueix el sector transports amb un 4’76%, i el sector del gas que ha pujat respecte a l’exercici anterior a causa de les males pràctiques i abusos detectats en les contractacions realitzades per comercials de les principals distribuïdores, aconseguint el 3’97%, . L’electricitat amb un 3’17% i el subministrament de l’aigua, sense cap reclamació, han estat els sectors amb menor incidència.

Destaca l’augment exponencial de les consultes i reclamacions en l’ampli sector de Serveis Bancaris causa, un any més, als casos ja coneguts sobre clàusules sòl, despeses de constitució de préstecs hipotecaris, finançament de productes de consum i altres productes financers dubtosos. Per aquest motiu, l’any 2017 es van realitzar a Altea 2 sessions informatives, amb professionals de la carrera judicial pertanyents a la Unió de Consumidors, pretenent facilitar unes directrius generals a les persones afectades.

Una altra xerrada que va tenir lloc l’any passat, va ser sobre ECOEMBES i la importància de reciclar. Aquesta sessió va constar d’una presentació multimèdia sobre el reciclatge a nivell particular i domèstic, el circuit dels residus, les bones pràctiques per a un reciclatge òptim i la comparativa amb el Sistema de Devolució, Dipòsit i Retorn (SDDR).

També s’observa en el sector Assegurances que dobla el còmput de reclamacions respecte del passat exercici.

Alvado concloïa aquesta valoració informant que, “a causa del bon funcionament de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recuperem el servei d’obertura d’aquesta oficina al mes d’agost, que va desaparèixer fa uns anys”.

Pin It on Pinterest