Select Page

El regidor d’Infraestructures i Cicle Hídric, Roque Ferrer, ha anunciat que el proper dimecres 18 d’abril s’iniciaran unes obres que tenen com a objectiu evitar futures inundacions del pas per baix del ferrocarril a la C / Garganes, les quals consistiran en la millora del drenatge d’aigües pluvials dels carrers contigus com són els carrers: Generalitat Valenciana, Consell i Camí de l’institut. Les obres consisteixen en incrementar la capacitat de recollida d’aigua de pluja i el cost de les mateixes és de 14.065,80 € mes 2.953,82 € en concepte d’IVA.

El mateix regidor ha estat qui ha detallat “que aquestes obres per millorar la capacitat del drenatge s’escometen davant les diverses deficiències en l’actual sistema de drenatge, en el sistema de captació d’aigües pluvials, que contribueixen a fer que el pas inferior del tren situat al carrer Garganes es col·lapse i es veja afectat per inundacions, impedint el trànsit per una via principal causa de la seua insuficiència de drenatge. ”

Roc Ferrer ha explicat que es col·locaran embornals transversals mitjançant instal·lació de reixes metàl·liques que tenen alt rendiment de drenatge i elevada resistència estructural per suportar el pes dels vehicles de major massa. Els embornals comptaran amb connexió al barranc subterrani que discorre per baix del carrer Garganes i que desemboca a la platja de l’Espigó.

Pin It on Pinterest