Select Page

El Jutjat del Contenciós Administratiu nº 2 d’Alacant dóna suport a la resolució instada per l’equip de govern per a resoldre la situació laboral de set treballadors públics, sis professors del Conservatori i una lletrada de Serveis Jurídics, que venien encadenant contractes de serveis de manera irregular.

Al maig 2017, la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’Alacant va aixecar acta d’infracció en considerar que aquests contractes de serveis encobrien, en realitat, una relació laboral que s’estenia des de l’any 2006 en el cas de la lletrada i des del 2012 al dels professors.

En principi, la impossibilitat legal de crear noves places abocava a l’acomiadament d’aquests treballadors i a satisfer la corresponent indemnització. En el cas del Conservatori, això implicava la interrupció de la seua activitat.

L’Equip de Govern, recolzant-se en la coincidència dels informes jurídics sol·licitats, va optar per l’única via que assegurava la continuïtat del Conservatori Professional de Música i del bon funcionament dels Serveis Jurídics: reconèixer i formalitzar l’existència d’aquesta relació laboral sota el concepte de “contracte indefinit no fix”, amb el compromís de cobrir reglamentàriament aquestes places pel que fa fora legalment possible.

Aquesta proposta va ser portada al Ple de 22 de Juny de 2017 i va rebre el suport de tots els grups a excepció del Partit Popular, que es va decantar per l’abstenció.

La Subdelegació del Govern a Alacant, entenent s’estava donant accés de manera il·legal a la funció pública als treballadors afectats, va presentar una demanda davant el Contenciós Administratiu contra la resolució del Ple. La decisió del Jutjat arriba mitjançant la sentència de 8 de març i és favorable a les tesis de l’Ajuntament. Desestima la demanda i considera correcta i ajustada a dret la decisió ratificada pel Ple.

Per al regidor de Cultura, Diego Zaragozí, la decisió és “una notícia excel·lent. La urgència amb la que se’ns va presentar el problema ens va fer témer per l’inici del present curs. Per això, aquesta sentència ens dóna el marge de tranquil·litat suficient per afrontar el futur del Conservatori amb optimisme “.

Pin It on Pinterest