Select Page

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha mantingut una reunió amb representants de les administracions de finques del nostre poble per tal d’iniciar les explicacions sobre el Programa ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana) al qual pretén optar l’Ajuntament d’Altea.

El programa ARRU, que actua sobre vivendes anteriors a 1981, està finançat pel Ministeri de Foment i la Conselleria d’Habitatge i subvenciona actuacions destinades a la rehabilitació en vivendes i edificis particulars al mateix temps que en l’espai públic. De fet, per cada vivenda de la zona delimitada com a ARRU que s’adhereix al programa s’inverteixen 2.000 euros en espais públics per a la seua regeneració. En el cas dels particulars, el Ministeri de Foment aporta un 35% del cost subvencionable amb un màxim d’11.000 euros per cada immoble rehabilitat mentre la Generalitat Valenciana contribueix amb un 20% i un màxim de 9.000 euros. A això, explica Orozco, “afegirem una aportació municipal mitjançant bonificacions de l’impost de la construcció (ICIO) i totes aquelles que siguen de la nostra competència”.

La regidora ha decidit iniciar l’exposició d’esta proposta amb les administracions de finques perquè este programa contempla tant ajudes per a vivendes particulars com per als espais i infraestructures comuns dels edificis. “Ens hem compromés a facilitar-los una guia de les actuacions que es podran realitzar a través d’este programa per tal que les administracions de finques puguen fer de corretja transmissora amb les persones que viuen en eixos edificis. A banda d’això, haurem d’encetar un treball més complicat per informar els propietaris i propietàries d’aquells edificis que no tenen contractat un servei d’este tipus.”

Esta reunió ha servit també per “cóneixer de primera mà les millores que es demanden en estes comunitats de propietaris, moltes de les quals serien susceptibles de ser subvencionades a través de l’ARRU”.

La responsable d’Urbanisme recorda que les zones delimitades són l’àrea d’eixample delimitada per la línia de FGV, C/Garganes, Comte d’Altea i Pont de Montcau  i, de l’altra, la delimitada per Av. De La Nucia, Costera dels Matxos, Calvari i Av. de Benidorm.

Orozco conclou que “estos són llocs que presenten una degradació que estem a temps de redreçar encara si podem intervindre tant en la part privada com en la publica”, argumenta. En elles es donen factors socio-econòmics que les singularitzen respecte d’altres zones del nostre municipi. Així, l’administració pot contribuir de manera directa a la reactivació dels barris tant des del punt de vista comercial com social. A més, remarca, “al mateix temps estarem contribuint a fomentar la rehabilitació com a activitat indispensable per a la reactivació del sector de la construcció”.

Pin It on Pinterest