Select Page

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Altea, buscant la millora del posicionament d’Altea en l’entorn de les xarxes socials i impactes a Internet, ha anunciat la recerca d’una empresa que proporcione a l’entorn Visit Altea un adequat posicionament SEO.

Actualment, Visit Altea compta amb una pàgina web específica que proporciona informació turística als visitants, així com una activitat gairebé constant en les xarxes socials, destacant Facebook sobre totes les altres.

Els objectius principals amb aquesta nova contractació són consolidar Visit Altea i tots els aspectes relacionats amb l’oferta turística i cultural d’Altea en els cercadors; així com incrementar el trànsit web en els portals i fidelitzar els usuaris.

Pel que fa a les xarxes socials, es pretén l’increment dels seguidors en totes elles i que, d’aquesta manera, també s’augmenten el nombre de visites al portal de referència Visit Altea.

Per a això s’haurà de realitzar l’estudi de les paraules clau que defineixen el nostre municipi per posicionar-se de forma correcta en els cercadors, destacant el posicionament a Google. També s’hauran de realitzar els estudis referents a backlinks, link building i link baiting, per a una correcta actualització i manteniment de Visit Altea acord amb aquestos paràmetres.

En les xarxes socials s’hauran de continuar la interacció amb els usuaris així com la creació de campanyes específiques que reporten tant els impactes desitjats en Visit Altea, com la millora de la reputació d’Altea a les xarxes socials.

La contractació d’una empresa especialitzada en aquestos serveis de marqueting digital millorarà el concepte global d’Altea i el concret de Visit Altea, ja que els reports i informes que es generen permetran donar un tracte més proper i ajustat de les necessitats dels nostres visitants.

Des de la Regidoria de Turisme es vol convidar a totes les empreses que ho consideren al fet que presenten les seues propostes a l’Oficina de Turisme fins al 31 d’agost.

Pin It on Pinterest