Select Page

Des de l’àrea d’Infraestructures, en col·laboració amb l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal (PDM) i el Consorci MARE (Marina Residus), es va organitzar el dilluns passat una xarrada informativa sobre la gestió dels residus a la qual van assistir una trentena de veïns i veïnes d’Altea.

La regidora de la PDM, Imma Orozco va ser l’encarregada de donar la benvinguda als assistents i presentar les persones que hi participarien en la mesa: el director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer; la presidenta i el vicepresident del consorci MARE, Cynthia Alaves i José Vicente Férriz; el regidor de l’àrea d’Infraestructures, Roque Ferrer i el gerent de la PDM, Eloy Hidalgo.

Cadascun d’ells va aportar informació des del seu àmbit de treball, la qual cosa va permetre els assistents conéixer com es gestionen els seus residus i materials sobrants des que es dipositen a la bossa del fem i acaben al contenidor fins quins són els objectius a aconseguir a nivell global.

Com ha informat Ferrer, “es van abordar aspectes d’interès sobre la gestió de residus com és l’objectiu fonamental en el que busquem reduir l’afecció de l’ésser humà sobre el medi ambient. Per una banda, reduint l’energia empleada en tota la cadena de gestió i, d’altra banda, seleccionant els materials residuals en origen per reduir a la mínima expressió la quantitat que va a parar a l’abocador i poder donar-li més oportunitats als materials ja manufacturats per a un determinat ús’’.

‘’Este objectiu fonamental condiciona la distribució de contenidors, per això s’estan fent canvis en tot el municipi, perquè ens obliga a reordenar-los per buscar augmentar l’eficàcia de la separació de residus en origen. Una manera d’aconseguir-ho amb baix cost per als contribuents és, per una banda, unificar en un mateix lloc els diferents contenidors de residus i, per una altra banda, dotar d’un major nombre de contenidors al municipi per a facilitar la reutilització dels materials a tot el veïnat d’Altea’’, assenyalava el regidor.

‘’En conseqüència amb açò, -explicava Ferrer-, durant el que portem de legislatura ja hem incrementat quasi un 200% el volum disponible per a dipositar els residus reciclables i ja tenim encomanats 100 contenidors per a instal·lar allà on hui les illes de contenidors estan incompletes i instaurar el 5é contenidor marró, reservat a la matèria exclusivament orgànica, destinada a aconseguir adob de primera qualitat per a les activitats agrícoles’’. En este sentit el regidor remarcava que ‘’una mostra que està sent eficaç la gestió de materials reutilitzables en esta legislatura és que l’increment del volum al doble va aparellat d’un augment de la massa de residus reciclats també del doble’’. El regidor també demanava comprensió a la ciutadania al respecte dels canvis, en este cas dels contenidors, ‘’per falta de costum d’utilitzar noves ubicacions, perquè està aconseguint-se una millora mediambiental que agrairem tots i totes en un futur immediat’’.

Roque Ferrer també va fer menció a ‘’una altra finalitat de la reubicació dels contenidors és mantindre un equilibri econòmic de la taxa de residus, tot i que d’incrementar-se de manera neta durant la reconfiguració en 250 unitats el nombre de contenidors, que en este cas es tracta d’una taxa finalista, és a dir, que el 100% dels diners que paga la ciutadania va a parar exclusivament a la gestió de residus. Altea gaudeix d’una taxa d’arreplegada de fem relativament baixa si es compara, per un costat amb el cost de 70 euros per tona en l’abocador, quan la mitjana de residus generats a l’any per una família de quatre membres és d’un poc més de 2 tones o si es compara amb els rebuts homòlegs de pobles veïns’’.

Així mateix, el regidor també es va referir a ‘’un dels problemes apressants que estem vivint al nostre municipi, i vaig aprofitar per traslladar-lo al director general de Canvi Climàtic, Joan Piquer, com és el increment de residus voluminosos, com mobles, deixalles, etc… que està dipositant-se fora dels contenidors i que es milloraria oferint a la ciutadania l’opció de dipositar els seus residus voluminosos en un ecoparc bé del municipi o de lliure ús dins de la comarca. Per a la qual cosa estem treballant conjuntament Conselleria, Consorci de Residus i Ajuntament per instal·lar un a finals de 2017 o principis de 2018 a molt tardar”.

Esta activitat és una més de les iniciatives que des de l’Ajuntament es posen en marxa per donar a conèixer un aspecte moltes vegades desconegut com és la gestió de residus i la seua importància per al desenvolupament mediambiental del municipi.

 

Pin It on Pinterest