Select Page

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha informat que, arran dels treballs de revisió del Pla General i de les moltes consultes que es realitzen a l’Ajuntament sobre qüestions relacionades, des del Departament s’ha contractat l’estudi dels principals camins rurals del terme municipal per tal de conèixer la seua realitat.

D’eixa manera, es podrà contrastar el resultat amb les dades existents en l’inventari municipal de béns i corregir allò que siga necessari, ja que al llarg dels anys els camins han anat transformant-se “i necessitem treballar amb documents que estiguen adaptats a la realitat”, apunta Orozco.

Este treball recull els principals camins rurals del terme, perquè, com explica la regidora: “per avançar, hem decidit centrar primer els esforços en la definició d’aquells camins més importants per tal de tindre resultats en els pròxims mesos i posposar a un segon estudi els secundaris, que podrien demorar l’estudi per la seua major complexitat”.

La regidora explica que “s’ha realitzat un gran esforç per part dels tècnics municipals en la redacció del plec de condicions per tal que el treball siga realment útil i no es limite a una comprovació cadastral dels diferents camins rurals”. Per això, l’estudi inclourà, entre altres extrems, els antecedents documentals que existeixen, la descripció detallada dels camins i la cartografia georeferenciada.

Orozco destaca també que este estudi pretén no ser només un document de treball intern sinó un instrument útil per a tota la ciutadania. A més, ha informat que tindrà un període d’exposició pública per tal que totes les persones que així ho consideren puguen al·legar als resultats o manifestar allò que consideren que s’ha de tenir en compte.

 

Pin It on Pinterest