Select Page

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, juntament amb el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, ha comparegut en roda de premsa per informar sobre la parada de les obres que estaven portant-se a terme al carrer Gabriel Miró.

Estes actuacions van començar el passat mes de febrer i l’empresa adjudicatària, Urbamed, va presentar l’11 de maig un escrit a l’Ajuntament d’Altea sol·licitant la suspensió de l’obra i la modificació del contracte, al·legant que el preu que va oferir a la licitació no s’ajusta al cost real de les unitats d’obra i demanda la modificació del contracte i una pujada dels preus.

‘’Davant esta situació, ha explicat Roque Ferrer, la postura de l’Ajuntament ha sigut taxativa. El director de l’obra i el tècnic municipal han informat i alçat acta del incompliment unilateral del contracte per part de l’empresa constructora i per Junta de Govern Local hem aprovat una ordre de reinici immediat de les obres a l’empresa Urbamed SL perquè les reprenga, i esperem que així siga. En cas contrari, iniciarem un expedient sancionador’’. A més, ha assenyalat el regidor, ‘’s’ha instat l’empresa a que es prenguen les mesures de seguretat necessàries’’. ‘’Si no és així, des de l’Ajuntament ens farem càrrec de finalitzar les obres que suposen un perill o una manca de seguretat’’. A més, el regidor també ha assenyalat que en eixe cas l’Ajuntament d’Altea també es faria càrrec dels treballs de neteja.

Roque Ferrer ha afirmat que la responsabilitat de l’empresa és ‘’acabar les obres en les condicions que marca el contracte signat i en eixe sentit defensarem els interessos del municipi’’. El regidor ha lamentat que la paralització de l’obra està causant uns inconvenients per a la ciutadania que ‘’minimitzarem i farem que els carrers siguen transitables i no suposen cap perjudici per al normal funcionament, mentre dure este conflicte administratiu’’.

L’alcalde d’Altea ha estat pendent de la situació en tot moment i ha mostrat el seu suport al regidor i als tècnics en la defensa dels interessos de l’Ajuntament d’Altea, davant situacions ‘’forçades per les pròpies empreses per voler obtenir un major rendiment de les mateixes’’. L’alcalde ha recordat una altra situació similar viscuda a Altea com l’adjudicació a la baixa de la rehabilitació de la façana litoral que va deixar el projecte en menys de la meitat del que inicialment estava previst. Per això, des de l’Ajuntament d’Altea ja estan prenent-se mesures per corregir i modificar la llei de contractes i evitar així els perjudicis que causen les licitacions a la baixa.

‘’Hi ha un contracte i les obres s’han d’ajustar i executar segons el contracte establit. Defensarem i garantirem els interessos de l’Ajuntament fins on la llei ens permeta. I tractarem de pal·liar els inconvenients que esta parada supose, sobretot en seguretat i neteja. Que no afecte al trànsit de la N-332 i que siga el mínim inconvenient per a la ciutadania’’, assegurava l’alcalde.

Mitjançant estes obres, que han estat subvencionades per de la Diputació provincial, s’ampliaran les voreres que milloraran la mobilitat dels vianants. Per la seua banda, l’Ajuntament ha finançat el canvi de les canonades que comptaven amb materials prohibits i el desdoblament de la xarxa de sanejament i pluvials, el que suposarà un estalvi energètic i ajudarà a reduir el col·lapse de la depuradora en èpoques de pluja.

 

Pin It on Pinterest