Select Page

L’alcalde, Jaume Llinares, juntament amb els responsables municipals de les àrees de Medi Ambient, Urbanisme i Infraestructures; Beatriu Nomdedeu, Imma Orozco i Roque Ferrer, respectivament, es van reunir al Servei d’Espais Naturals de la Conselleria amb el director general de Medi Natural, Antoni Marzo i el director del Parc Natural de Serra Gelada, José Ramón Viejo.

La gran diversitat en espais naturals que posseeix el municipi d’Altea i els diferents projectes que permeten millorar la qualitat i gestió dels mateixos van ser el fil conductor de la reunió. Es va tractar sobre la importància de dotar el Parc Natural de Serra Gelada d’un “Servei de Vigilància i Marina Litoral”. Segons Nomdedeu, “Altea posseeix al voltant de 2.100 hectàrees a la part marina del parc natural de gran valor ecològic, que necessiten de vigilància i protecció perquè són una font inesgotable de riquesa. Per això demanem la col·laboració de diferents administracions per aconseguir una gestió eficient”.

Així mateix, es va posar de rellevància la importància de compatibilitzar les activitats recreatives nàutiques amb la protecció del medi ambient. Per això es va traslladar la urgent necessitat de comptar amb l’autorització de Conselleria per desenvolupar el projecte de “Ancoratges Ecològics” que permeten minimitzar el risc de dany. Aquesta iniciativa s’emmarca en una millora de la competitivitat turística del municipi assentada en la qualitat ambiental i els principis del desenvolupament sostenible.

Finalment, es va abordar el projecte “Pla de Gestió i Manteniment del Riu Algar” que és un instrument per ordenar les actuacions en el temps i en l’espai amb l’objectiu de conservar i millorar l’estat del riu Algar. Entre els objectius d’aquest pla es troba la conservació d’elements autòctons, la conservacions d’espècies de ribera, el control d’espècies invasores, el foment de la diversitat i la regeneració.

Per a la regidora de Medi Ambient, “la reunió va suposar la coordinació entre dues administracions per al desenvolupament de projectes que beneficien de manera directa al nostre entorn natural”.

Pin It on Pinterest