Select Page

Des de la regidoria d’Infraestructures que encapçala l’edil Roque Ferrer, s’informa de les obres que començaran en breu i afectaran als carrers i carrerons: Adolfo Quiles i Gabriel Miró, l’Escollera i la Barra. El regidor ha assenyalat que «l’inici previst dels treballs és el dia 16 de febrer i es començarà per l’obra hidràulica, amb un cost de 21.182,49 € sufragats íntegrament per l’Ajuntament d’Altea, de substitució de les canonades obsoletes dels carrers dins de l’àmbit de les obres civils de millora de mobilitat urbana, amb un cost de 91.661,53 € més l’impost sobre el valor afegit que sufraga l’administració provincial». Amb estes obres també es pretén millorar la mobilitat urbana dels vianants, per una banda i d’una altra banda la del trànsit rodat; l’obra incidirà sobre el paviment tant de les voreres, ampliant-lo i renovant-lo, com de les calçades, en una nova capa d’aglomerat asfàltic, així com en el mobiliari urbà, la jardineria  i la senyalització. «En el cas dels carrerons de l’Escollera i La Barra també es dotaran de enllumenament públic, donat que actualment no disposen i és una necessitat que hi ha que cobrir perquè és una qüestió que afecta a la seguretat de la ciutadania».

Segons ha explicat el propi Roque Ferrer: «aprofitant que per dins de l’àmbit de l’obra de millora de mobilitat urbana discorren instal·lacions d’aigua potable de materials, bé prop del límit de la seua vida útil o inclús prohibits com l’asbest ciment, que a més té un comportament mecànic fràgil, des de la regidoria de Cicle Hídric he decidit que és millor canviar-ho ara, de manera preventiva, i evitar així en un futur tindre que obrir de nou un carrer acabat d’executar, a més de l’estalvi d’aigua que suposa una instal·lació amb l’última tecnologia i la millora per a la salut de tota la gent consumidora d’este recurs bàsic. Per el qual des de la regidoria de Cicle Hídric apostem indubtablement per una gestió més eficient, començant a utilitzar un criteri preventiu en  política d’aigua, i ens oposem a seguir en la política de l’anterior corporació municipal que es fonamentava en utilitzar exclusivament un criteri correctiu, sobretot quan estos recursos depenen directament de la natura no hi ha que malgastar-los.

‘’També és molt destacable que, com ve fent-se des de l’inici de legislatura en les regidories que gestione amb la contractació, de serveis i obres, es porta a terme una política de lliure concurrència i competència que implica aconseguir preus de mercat i en este cas concret, com moltes altres vegades, s’ha aconseguit un preu per a l’execució de l’obra hidràulica que és un 320% més econòmic que el preu de referència, i que utilitzava l’antic govern municipal, que ofereix l’estructura empresarial que utilitza la concessionària Aigües d’Altea».

Per últim, el regidor de Cicle Hídric i Infraestructures i Obres, ha explicat que «el motiu d’iniciar-se les obres pel carrer Adolfo Quiles és a causa de que no hi ha eixides/entrades de garatge i per tant l’afectació a la gent d’eixa zona és menor que en la resta de carrerons i carrer paral·lel’’. En este sentit, i a fi de causar les mínimes molèsties possibles als veïns i usuaris de la zona, des de la regidoria ‘’comuniquem les diverses actuacions que es realitzaran per a fer la vida el més senzilla possible al nostre veïnat i s’avisarà per les entrades i eixides de garatge afectades, pel trànsit de vehicles i per suposat al comerços».
   

Pin It on Pinterest