Select Page
  • Urbanisme iniciarà els tràmits per modificar el planejament i poder construir 620 nínxols

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha anunciat la firma d’un conveni entre l’Ajuntament i el propietari dels terrenys adjacents al cementeri municipal amb la finalitat de fer efectiva la major superfície d’enterrament possible en la parcel·la d’ampliació del cementeri. 

Orozco ha explicat que des de la regidoria d’Infraestructures, Roque Ferrer, de qui depèn la gestió del cementeri, va posar damunt la taula la problemàtica existent amb la capacitat limitada del cementeri perquè es buscara una solució urbanística viable ja que, d’acord amb els informes tècnics i els parts mensuals d’enterraments, estaria esgotada a curt termini.

Davant d’esta situació, des del departament d’Urbanisme es van plantejar els diferents escenaris possibles. D’una banda, la impossibilitat de gestionar amb la urgència necessària la parcel·la contemplada pel Pla General en el Montahud per a la construcció d’un nou cementeri i que depèn del desenvolupament del Pla Parcial Expo Altea. 

De l’altra, buscar alternatives que foren útils a mitjà termini, assumibles des del punt de vista econòmic i compatibles amb la planificació a futur del nou cementeri. Una d’eixes alternatives era la d’ocupar de manera efectiva tota la superfície de la parcel·la que constitueix la zona nova del cementeri. Cal recordar que eixa parcel·la es va adquirir en 2002 a través d’un conveni que el PP mai va arribar a pagar i que la superfície efectiva d’enterrament era de només un terç del total. 

Com que la legislació marca que la zona d’enterraments ha de guardar un perímetre de protecció de 25 metres de sòl que ha d’estar qualificat, a més, com a dotacional, es van iniciar les negociacions amb el propietari del terreny fitant per tal de poder adquirir el sòl necessari per establir eixe retranqueig. La regidora d’Urbanisme explica que “tot i que es podria haver optat per l’expropiació –amb la càrrega econòmica que això implica per a les arques municipals-, teníem clar que a través del diàleg podíem arribar a una proposta més avantatjosa per a les dos parts”. 

Per això, el conveni consisteix en iniciar una modificació puntual del planejament vigent que permetrà el propietari desenvolupar una unitat d’execució de vora 9.000 m2 i la conseqüent cessió dels terrenys necessaris a l’Ajuntament que assegura l’obtenció del sòl dotacional i la possibilitat de construir 620 nínxols. 

Orozco ha volgut agrair el propietari, el senyor Oscar Plant, la seua predisposició a dialogar amb l’actual equip de govern i arribar a un acord molt positiu per a l’Ajuntament. “La primera conversa va ser complicada perquè el senyor Plant ja havia conveniat l’any 2002 l’actual parcel·la que correspon a la part nova del cementeri. La cessió es va materialitzar però el govern del PP mai va arribar a pagar el què estava obligat per conveni. Amb eixos antecedents, era normal que el senyor Plant fóra reticent a arribar a cap acord amb l’Ajuntament però amb propostes serioses i diàleg hem solventat els obstacles heretats”. Ara, “gràcies a la firma del conveni i la modificació del planejament que iniciarem, no només podrem aprofitar totalment la superfície d’eixa parcel·la i construir 620 nínxols sinó que, a més, podrem fer front al deute  que altre equip de govern havia contret”. 

Per últim, la regidora d’Urbanisme ha volgut deixar clar que l’Ajuntament inicia esta modificació del planejament però que haurà de ser aprovada en última instància per la Conselleria. “Es tracta d’una modificació que té la clara finalitat d’obtindre el sòl’’.

Pin It on Pinterest