Select Page

El passat 24 d’octubre es reunia per primera vegada la Comissió Municipal de Seguiment del II Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives. Es tracta de l’òrgan de coordinació dels regidors i grups polítics implicats en el pla decisori sobre la planificació anual. Aquesta comissió està representada per la regidora de Benestar Social, Igualtat i Sanitat, Verónica López, que va presidir la trobada, i un responsable de cada grup polític municipal.

”Amb la finalitat que les actuacions planificades en el II Pla Municipal sobre drogues es duguen a terme amb eficàcia, cal que hi haja un sistema de coordinació interna entre les diferents àrees i serveis municipals implicats. És per això que el pla compta amb una comissió política (de seguiment) i una comissió tècnica (de treball)”, explicava Verónica López.

Cal recordar que el passat 7 d’octubre es constituïa la Comissió Tècnica de Treball, per a l’elaboració i seguiment en profunditat d’aspectes concrets del Pla com la prevenció des de l’àmbit educatiu, entre altres qüestions, la qual està constituïda pels tècnics municipals de les diferents regidories, representants de centres escolars d’infantil i primària, representants de centres escolars de secundària, representants de la policia local i guàrdia civil i tècnics de prevenció de conductes addictives.

Pin It on Pinterest