Select Page

El plenari reunit hui en sessió ordinària del mes d’octubre ha aprovat, amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern (Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat) i el PP i l’abstenció de CIPAL, la proposta de l’equip de govern, a través del regidoria d’Esports, d’iniciar dels tràmits per obtindre el finançament necessari per executar les obres de reparació del camp de futbol 7 del complex esportiu ‘’Joan Montiel’’ d’Altea la Vella.

L’Ajuntament d’Altea sol•licitarà un préstec que ascendeix a 97.200 euros, per a finançar les esmentades obres. Com ha explicat el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ‘’una vegada s’han estudiat les propostes de les entitats convidades a presentar ofertes, ha sigut Caixaltea la que s’ajusta a les condicions establertes pel Ministeri d’Economia de prudència financera’’.

Per la seua banda, Pere Barber, regidor d’Esports, ha avançat les mesures proposades per una empresa d’arquitectura, especialitzada en camps de futbol, per a donar una solució a estes instal•lacions, com ara ‘’la retirada de la gespa artificial i la substitució per gespa artificial d’última generació, la reparació del nivell de superfície, la restauració dels elements afectats (baranes, canaletes, etc) i la substitució dels actuals banquetes de suplents’’. Pere Barber també ha anunciat que es decidirà a través d’un concurs públic l’empresa que porte a terme estes obres.

El regidor d’Esport ha defès la necessitat de portar a terme estes actuacions, ‘’milloraran l’estat de les instal•lacions per al seu ús per part dels veïns d’Altea la Vella, actualment estan en mal estat i són impracticables’’.

  • Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de préstec del servei de recollida, transferència i tractaments dels residus sòlids urbans

El plenari ha aprovat també amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern i en contra de PP i CIPAL, la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida, transferència i tractament residus sòlids urbans.

La modificació aprovada s’estableix per adaptar-se al decret del Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana. Roque Ferrer, regidor d’Infraestructures, ha explicat que ‘’esta modificació ve proposada, en primer lloc, en base a la llei valenciana de residus, l’objectiu és que el Consorci de residus assumisca les seues competències que, fins ara, estaven assumint els ajuntaments i per això es pagava en un únic rebut esta taxa. Està previst que a partir de l’any 2017 es paguen dos taxes diferenciades, dins d’un únic rebut, una anirà destinada als fons dels municipis que gestionaran l’arreplegada i transport dels residus i l’altra als fons del Consorci de Residus que s’encarregaran de la valorització, eliminació de residus a través de la gestió dels ecoparcs i l’abocador controlat”.

En segon lloc, el regidor ha explicat que la modificació de l’ordenança també té en compte una qüestió de justícia impositiva. En aquest sentit, s’ha convingut que tots els locals comercials sense activitat reconeguda paguen una taxa de fem de 70,54 euros a l’any, que fins ara no pagaven, i es satisfaga així la justícia tributària amb respecte a la resta d’immobles que sense tindre ús també participen amb el pagament de la taxa de residus. ‘’Aquesta taxa permetrà seguir mantenint, inclús millorar, tota l’estructura encomanada per a recollir i transportar els residus municipals’’.

En la seua intervenció, Imma Orozco, regidora de la PDM i representant municipal al Consorci, ha assegurat que ‘’és una mesura en positiu, sense afany recaptatori que igualarà les condicions entre vivendes i locals comercials i un incentiu per afavorir l’activitat comercial’’. Orozco també ha assenyalat, que la modificació de l’ordenança permetrà introduir millores en el servei de recollida del fem, ‘que ja hem intensificat en els punts negres però que cal implementar de manera estable i adequada a través de la inversió necessària per a que la Pública puga donar el millor servei a la ciutadania i contribuir a la imatge de qualitat del nostre poble’’.

Finalment, el plenari ha donat unanimitat al punt de l’ordre del dia referent a la desafectació i cessió gratuïta al municipi de terrenys amb el fi d’incorporar-los al domini públic municipal al carrer Sant Pere i Passeig Marítim i el quarter de carrabiners. S’ha aprovat també unànimement  la desestimació de la sol•licitud d’Aigües Potables de Bèrnia SL per a la modificació de les tarifes del subministrament d’aigua a la urbanització El Áramo. L’últim punt aprovat per tots els grups ha sigut l’ordenació de volums de la Fase I Urlisa III PP El Áramo.

Pin It on Pinterest