Select Page

Imma Orozco, responsable de l’àrea d’Urbanisme, ha informat hui que s’amplia el termini per a sol•licitar les ajudes per a la pintura de façanes al nucli antic d’Altea i Altea la Vella, fins al 25 d’octubre. Segons Orozco, ‘’esta ampliació del termini, anunciada al BOP, permetrà arribar a més propietaris dels immobles de cases dels nuclis antics de la nostra localitat’’.

L’import total de la convocatòria són 15.000 euros, dels que es fixarà una quantia de 300 euros per cada immoble. Com ha explicat la regidora de l’àrea ‘’els beneficiaris de les ajudes seran els propietaris d’immobles situats en el Nucli Antic d’Altea i Altea la Vella, i la zona compromesa per la determinació dels carrers La Mar, Filharmònica, Fco. Martínez Orozco, Pont de Moncau i La Mar”.

Orozco afirma que “l’efecte d’estes subvencions és acumulatiu, ja que ara mateix i després de diverses convocatòries, el nombre de cases que necessiten una llavada de cara en els nostres nuclis antics s’ha reduït. D’altra banda, des d’esta regidoria s’estan incoant ordres d’execució en aquells immobles que presenten un estat d’abandó que represente una amenaça des del punt de vista de la salubritat o la seguretat. Els propietaris han de fer consciència i responsabilitzar-se dels seues immobles que, en estos casos a més estan dins de zones protegides  i, per tant, són imatge del nostre poble a l’exterior”.

Cal recordar que per primera volta la subvenció té un caràcter retroactiu ja que es podran  beneficiar d’estes ajudes aquelles persones que acrediten haver pintat les façanes al llarg de l’any vigent.

El text complet de la convocatòria es pot consultar a http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Pin It on Pinterest