Select Page

Passat dimecres,
25 de maig, com tots els últims dimecres dels mesos imparells,  es va
reunir per quarta volta el Consell de Medi Ambient per tractar la protecció de
la Cala del Soio i aflorament volcànic de Cap Negret; la possible ampliació del
Parc Natural de la Serra Gelada i la creació d’una plaça de tècnic de medi
ambient per a l’Ajuntament d’Altea.

La regidora de
Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu, ha informat al Consell sobre
la sol·licitud dirigida a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la protecció de l’Aflorament
Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret, juntament amb la Memòria
Justificativa de la declaració del Paratge Natural Municipal  i el
compromís municipal de gestionar-lo, que seran aprovats en el pròxim plenari
municipal el dimarts 31/05/16.

S’ha debatut sobre
la concessió administrativa del portet i la possibilitat de demanar a
Conselleria el seu rescat i s’ha acordat demanar a l’administració
competent la valoració del rescat que finalitza el 2023, perquè s’entén que la
protecció de l’aflorament i la platja passen necessàriament per un control dels
usos i activitats que haurien de ser acords amb el caràcter de Paratge Natural
de l’espai.

Joan Piera,
recentment nomenat president de la Junta Rectora, ha parlat de la importància
d’incloure l’aflorament i la platja dins del Parc Natural de la Serra
Gelada, junt amb la desembocadura del Riu i s’ha parlat també de la necessitat
de vigilar els usos i activitats en l’espai marí del parc, donat l’impacte
que moltes d’elles tenen en el medi com per exemple, els fondejos.

Per últim, la
regidora ha informat sobre la plaça de tècnic de medi ambient que
s’acaba de crear, de la qual s’estan redactant les bases de la convocatòria que
es farà pública en tots els mitjans que té l’Ajuntament a l’abast, a més dels
canals oficials del BOP i el panell d’edictes municipal.

Aquesta plaça
suposa un pas  molt important per crear un departament fort i dotat dels
mitjans necessaris per a garantir el seu bon funcionament, tenint en
compte que el medi ambient  és el suport de tota l’activitat
econòmica d’Altea a més de garantia de supervivència de les generacions
futures.

Pin It on Pinterest