Select Page
  • La preinscripció i recollida de teles es realitzarà a la Casa de Cultura
    d’Altea i el termini finalitzarà el divendres 10 de juny

 

La regidoria de Cultura ha presentat les bases reguladores per participar
en ‘’Balconades d’Altea 2016’’, que compleix la seua dihuitena edició. Des de la regidoria s’informa que la
preinscripció i recollida de teles es realitzarà a la Casa de Cultura d’Altea,
en horari de 17:00 a 21:30 hores, i el termini finalitzarà el divendres 10 de
juny de 2016. No s’admetran sol·licituds fora de l’esmentat termini.

Podran intervenir tots els creadors que ho desitgen, sense distinció de
nacionalitat, majors de 18 anys. La tècnica i tema seran lliures, només
condicionats al fet que la seua exposició en exterior siga viable als balcons
del nucli antic. Es podrà participar individual o col·lectivament (de forma
individual només es podrà participar amb una única balconada).

La preinscripció i arreplegada de teles per a la realització de la
balconada es realitzarà fins al 10 de juny, a la Casa de Cultura d’Altea en
horari de 17:00 a 21:30 hores, previ dipòsit de 10 euros que es retornarà a
l’entregar la balconada per a la participació (per als participants que en
l’edició anterior van retirar la tela i no van participar, el dipòsit serà de
40 euros) i fins esgotar existències. La balconada haurà d’entregar-se en tal
centre fins al 24 juny.

L’exposició es formarà amb les 60 primeres balconades presentades (que no
preinscripcions), encara que la Casa de Cultura puga repartir més de 60 teles.
Les restants seran reserva. Es podran excloure aquelles balconades que resulten
ofensives, que atempten a la sensibilitat del públic o que no reunisquen unes
condicions o qualitat mínima per a la seua exposició en via pública. Només es
permetrà una balconada per autor.

Les obres seleccionades s’exposaran a les localitats d’Altea (del 15 de
juliol al 4 de setembre), l’Alfàs del Pi (del 9 al 30 de setembre), Agost (del
7 al 16 d’octubre) i Benimantell (del 12 al 27 de novembre). La balconada podrà
ser retirada pel seu autor entre el 12 de desembre i el 28 de febrer de 2017 a
la Casa de Cultura d’Altea, finalitzat este termini es destinarà la balconada a
l’ús que es crega més convenient.

Més informació sobre les bases i butlletí de participació: altea.es o
telefonant al 96 584 28 53

Pin It on Pinterest