Select Page
  • Els guanyadors del concurs ‘’Què faries tu si fores membre del Douzelage?’’ representaran a Altea en el proper encontre general del Douzelage a Bulgaria del 12 al 15 de maig

Altea és una de les ciutats fundadores del Douzelage, malgrat que porta anys sense assistir als encontres generals ni donar-li la importància que correspon a aquesta institució. Vicenta Pérez, regidora d’Educació, considera que és molt important pertànyer a aquesta unió de pobles i participar en les activitats que puguen beneficiar als alteans i alteanes. El Douzelage realitza activitats al llarg de l’any, i el nom d’Altea apareix junt amb el dels socis agermanats, de forma que el nostre poble es publicita cada vegada que el Douzelage posa el seu nom en qualsevol esdeveniment que tinga lloc.

El proper encontre general tindrà lloc en Tryavna (Bulgaria) del 12 al 15 de maig.  En aquest encontre es celebraran els 25 anys de la creació del Douzelage, i es vol intentar crear la Comissió de Joventut del Douzelage, que estarà integrada per joves de cadascun dels municipis agermanats que estiguen interessats en aquestes relacions multilaterals i en l’organització de futurs projectes i activitats. Per este motiu, des de la Regidoria d’Educació es posa en marxa el concurs ‘’Què faries tu si fores membre del Douzelage?’’ a efectes de seleccionar als 2 joves de la localitat que formaran part de la delegació oficial que participe en el  proper encontre general i que seran els representats d’Altea en la Comissió de Joventut.

La Regidoria d’Educació ha presentat les bases del concurs, en el qual podran participar els joves del municipi, d’entre 18 i 29 anys (que tinguen eixa edat en les dates de l’encontre), amb coneixements d’anglès  que permeta una participació activa i, en tot cas, la comunicació i la defensa del seu treball  en la mateixa trobada.

El concurs ‘’Què faries tu si fores membre del Douzelage?’’ consisteix en presentar una proposta sobre un possible projecte europeista que es podria portar a terme mitjançant el Douzelage. S’escollirà, per part d’una comissió creada a l’efecte, als dos millors projectes.

Els treballs es presentaran sense signar, en un sobre tancat amb el títol: Concurs: Què faries si fores membre del Douzelage? junt a un lema. S’adjuntarà un sobre apart en el mateix lema i en el que s’inclouran les dades personals de l’autor del projecte: nom i cognoms, adreça, edat, telèfon de contacte, correu electrònic, fotocòpia del DNI , formació acadèmica i  acreditació del nivell de coneixement d’anglès.

El treball no excedirà de 10 pàgines (en font arial 10 i interlineat 1,5) i s’entregarà per registre d’entrada a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Altea fins al dia 15 de febrer a les 14:00 hores.

Dels treballs presentats, s’escolliran 5. Aquests 5 es votaran per a establir l’ordre i s’obriran les pliques, confirmat que a la plica tot és correcte, es trucarà als dos primers per a tindre una entrevista personal. Si als dos primers treballs les dades i la defensa són correctes, es donaran per guanyadors, si no, es seguirà per l’ordre establert fins a esgotar els 5 escollits. El concurs pot declarar-se desert o considerar-se bons en general tots els treballs, en eixe cas es tornaria a votar de nou un grup de 5.

Els dos guanyadors tindran les despeses referents a aquesta trobada pagades, és a dir, viatge i estada a Tryavna en les dates ja especificades.

L’Ajuntament d’Altea i en el seu cas, la Regidoria d’Educació, es reserva el dret de corregir, modificar i interpretar aquestes bases i  també es reserva el dret de portar a terme els treballs presentats, sempre informant al creador que corresponga en el seu cas. Qualsevol imprevist serà resolt pel jurat i el seu veredicte serà inapel•lable. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

Pin It on Pinterest