Select Page

La corporació municipal de l’Ajuntament d’Altea s’ha reunit esta vesprada en sessió plenària ordinària, la primera que es celebra al nou any, per tal de tractar quatre punts previstos a l’ordre del dia. La sessió ha començat amb un minut de silenci, en memòria de les últimes set dones assassinades i víctimes de la violència de gènere. Seguidament l’alcalde, Jaume Llinares, ha llegit el nom de cadascuna d’elles.

Entre els punts de l’ordre del dia s’ha aprovat una moció que ha presentat, Verónica López, regidora de Benestar Social i Igualtat, de suport per a exigir una nova Llei Reguladora del Dret a la Vivenda i a la qual han donat suport, a més dels grups de l’equip de govern; Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Treball, el grup CIPAL, i el grup PP s’ha abstingut. Verónica López assenyalava la importància d’aquesta aprovació ‘’amb la que Altea marca una veu en la defensa de la futura llei’’.

El ple de l’Ajuntament d’Altea ha donat suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i considera necessari incloure les següents mesures en una llei reguladora del dret a la vivenda. Estes mesures es resumeixen en cinc punts:

1.    Mesures de segona oportunitat, entre els que destaca el punt sobre la dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecària i la Llei d’enjudiciament civil).
2.    Lloguer digne.
3.    Vivenda garantida.
4.    Subministraments bàsics.
5.    Creació d’un observatori de la vivenda.

El grup CIPAL ha presentat una esmena que s’ha afegit al text presentat per Verónica López, relativa al punt 4t del punt 3, i que també ha estat aprovada. En aquest punt, segons CIPAL, és necessari especificar que les vivendes no són propietat de particulars, afegint el següent al final: ‘’per a vivendes en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons ‘’buitre’’, entitats de gestió d’actius (inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries)’’.

Altre dels punts que s’han tractat al plenari, relatiu al compte general corresponent a l’exercici 2014, ha sigut aprovat amb l’abstenció del grups de l’equip de govern, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat; i a favor de PP i CIPAL.

Segons el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ‘’l’abstenció reflecteix les reserves que l’informe de l’interventor planteja al voltant dels comptes, de la política de contractació i de la situació econòmica de l’Empresa Pública, de les conseqüències contables de la manca d’actualització de l’inventari de bens, i pel fet que el Compte General de 2014 no es recull, entre les provisions per responsabilitats, la reclamació de 1.120.000 euros, per una sentència condemnatòria relacionada amb la construcció del Palau dels Esports’’.

Pere Lloret, també ha explicat que ‘’aquest punt respon a l’obligació de les entitats locals de rendir els comptes de les seues operacions davant el Tribunal de Comptes; es un punt que ha de passar pel plenari, per la seua posterior remissió a la sindicatura de comptes’’. L’aprovació plenària d’aquest compte té lloc després de la finalització de l’exposició pública, el passat dia 17 de desembre.

Per altra banda, el punt 4 de l’ordre del dia, referent a l’adjudicació d’un programa d’actuació integrada del polígon 3 Jardín de Alhama, s’ha retirat. Imma Orozco, regidora d’Urbanisme ha explicat que ‘’el punt es retira per a aportar nous informes que facen que el procés es porte a terme amb les majors garanties per a l’Ajuntament, en la defensa dels interessos generals dels alteans i alteanes’’.

Pin It on Pinterest