Select Page

  Yolanda Gallardo, edil de Proximitat d’Urbanitzacions ha visitat la urbanització Mascarat, on la Brigada de Resposta Ràpida ha estat reparant uns sots en les voreres, ‘’responent a una de les trucades que ens va fer un president d’una comunitat de veïns de la zona’’, indicava Gallardo.

  L’edil ha informat d’altres accions que va a dur a terme la Brigada en aquesta zona, com repintar les línies de la carretera que tenen poca visibilitat, així com la reparació d’un tram de la tanca del pont del Mascarat, que va quedar desbaratada després d’un accident de cotxe.

  ”Des que mantenim les reunions de Proximitat amb els presidents de les diferents comunitats de veïns, que ens traslladen les necessitats de la seua zona, s’ha intensificat la neteja i esbrosse en la urbanització. Així mateix, cal destacar també altres accions que hem realitzat en Mascarat com la neteja del barranc, la pintura dels fanals de la urbanització que estaven deteriorant-se, per al que es va instar a l’empresa encarregada de la il·luminació a Altea que les pintara’’, explicava Gallardo.

  ‘’Totes aquestes accions han suposat una inversió mínima, indicava l’edil, perquè totes elles es realitzen per la Brigada de Resposta Ràpida, i la pintura dels fanals ha sigut a càrrec de l’empresa que gestiona les lluminàries d’Altea. La inversió més destacada és el material que es necessita per a aquestes reparacions i la reparació de la tanca per part de la serralleria’’.

Pin It on Pinterest