Select Page

La regidoria d’Educació va a oferir unes classes d’anglès pràctic, amb caràcter gratuït, durant tot aquest curs 2014-2015. La intenció del
departament és ajudar als alumnes que té seriosos problemes amb
l’assignatura d’anglès, i que hagen supes aquesta assignatura
durant el passat curs. A més van dirigides als escolars que pertanguen a
famílies amb escassos recursos econòmics, i que tenen molt complicat
poder accedir a unes classes de suport.

Segons l’edil
d’Educació, Aurelia Álvarez, “per a aquelles famílies que no tenen
recursos, és molt complicat contractar unes classes de reforç. Per açò
vam veure que aquesta opció era molt interessant, pel suport que van a
tenir tots aquests alumnes a partir d’aquest curs”. Álvarez va voler
animar a totes les famílies que vulguen beneficiar-se d’aquesta
iniciativa, al fet que aporten la documentació necessària, destacant el
participatiu de les classes en anglès, “van a ser unes classes molt
pràctiques i facilitaran el seu aprenentatge, perllongant-se durant tot
el curs.
Les classes començaran en el mes de novembre i s’impartiran
en el Centre Cultural Juvenil, tots els dimecres de 16:30 a 17:30
hores. Les classes van dirigides per a alumnes de 1º i 2º de l’ESO,
matriculats en centres públics d’Altea, que hagen suspès aquesta
assignatura el curs anterior i que pertanguen a famílies d’escassos
recursos econòmics. El periode d’inscripció i lliurament de documentació
finalitza el pròxim 31 d’octubre.

Entre els requisits que cal
complir, destaca tenir una renda anual de menys de 3.727,58€, per cada
membre de la unitat familiar. (50% del IPREM). A més caldrà presentar
una fotocòpia del llibre de família, fotocòpia de les 6 últimes nòmines
de tots els adults de la unitat familiar, i en cas de trobar-se aturats,
certificat de prestacions i fotocòpia de targeta de la demanda.

Pin It on Pinterest