Select Page
  • Aquesta disminució suposa una reducció, des de gener d’enguany, de 349
    persones (16,60%) i permet veure amb optimisme la recuperació econòmica
    d’Altea.

Si bé en tot moment cal ser realistes i mantenir la prudència, les dades
són esperançadores i totes les mesures adoptades per l’Ajuntament Altea
durant l’actual legislatura, estan encaminades a l’impuls de la
recuperació econòmica de les empreses alteanes i la creació de llocs de
treball.

Sens dubte, les estadístiques publicades fins al mes
de juny d’enguany, corroboren la tendència al descens en el nombre
d’aturats. Tant és així, que a data 30 de juny, el nombre d’aturats del
nostre municipi ha descendit en 102 persones en relació amb el mes de
maig, suposant, en valors relatius, una reducció del 5,50%,

Amb
aquestes dades, en finalitzar el mes de juny i, després de 4 mesos
consecutius de disminució de l’atur, el nombre de demandants d’ocupació
inscrits en l’oficines del SERVEF ascendeix a 1754 aturats, la qual
cosa suposa una reducció en el primer semestre d’enguany de 349
persones. Açò ha suposat una reducció del 16,60% en el nombre de
demandants d’ocupació, que comparant-ho amb els nombres de la província
d’Alacant (9,54%) ens posiciona a més de 7 punts, arribant a més del
doble pel que fa a l’estadística nacional (7,58%).

Atenent a
aquests guarismes, la xifra d’aturats se situa per sota del nivell de
desocupació que va trobar l’actual equip de govern, al juny de 2011, que
era de 1772 aturats, amb el que el descens es col·loca en el
–1,02%, encara lluny dels 625 aturats que l’anterior equip de govern
del PP va deixar al PSOE al juny del 2007, i pels quals cal seguir
lluitant.

Emmarcant aquestes xifres dins de l’àmbit provincial i
nacional, no fan més que confirmar que les actuacions empreses per
l’Ajuntament d’Altea, encaminades a la creació de llocs de treball,
estan donant els resultats esperats. En aquest sentit, la reducció
assenyalada del 5,50% en el nombre demandants d’ocupació pel que fa al
mes de maig, supera en gran manera les xifres provincials que es
col·loquen en el 2,73%, i el 2,68% a nivell nacional. Quant a la taxa de
desocupació a Altea (11,08%), aquesta se situa 5 punts per sota de la
provincial (15,70%).

La contractació per sectors econòmics ho
encapçala el sector Serveis (Turisme, hostaleria, oci, cultura, etc…)
que registra una contractació del 84,69%, tal com correspon a un
municipi turístic com és Altea, situant-se molt per sobre d’altres
sectors, com el d’Indústria (12,07%), Agricultura (1,70%) i Construcció
(1,53%), on ha cessat la destrucció d’ocupació i comença a generar-se
treball, encara que a un ritme menor.

Si ben l’equip de govern
és plenament conscient que les actuacions empreses des de l’inici
d’aquesta legislatura han suposat un gran sacrifici per a les famílies,
treballadors, comerços i empresaris d’Altea, l’adopció de tals mesures,
responien al criteri d’afrontar la greu situació econòmica i d’elevada
desocupació, amb la finalitat d’estar capacitats per al dia després de
la crisi, perquè si bé aquesta crisi va tenir un principi, també tindrà
un final, i quan açò ocórrega, solament els millor preparats seran els
protagonistes de la recuperació econòmica i els primers a tornar a la
senda del progrés.

I és precisament ara quan els alteans hem
de liderar un projecte de confiança i esforç que ens permeta pujar-nos
al tren de la recuperació en el mateix moment en què s’engegue i, encara
que encara queda molt per fer, amb les dades reflectides en
l’actualitat podem entrellucar amb cert optimisme un canvi de tendència
en la situació econòmica i laboral d’Altea.

Pin It on Pinterest