Select Page

L’Ajuntament d’Altea i la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Benestar Social, han acordat recentment la renovació del
programa ‘Menjar a Casa’, que pretén l’elaboració i distribució del
menjar a persones majors de 65 anys que, per la seua especial situació,
com la solitud, o per les seues dificultats físiques, tinguen com a
principal problema una deficient nutrició. El finançament està establit
en un 42% per part de la Generalitat, un 24% per part de l’Ajuntament, i
un 34% per part de l’usuari.

Actualment es beneficien a Altea 27
persones majors, que han sol·licitat el servei. Concretament
l’Ajuntament d’Altea per a les anualitats de 2013 (últim trimestre),
2014, 2015, i 2016 (fins a setembre) destinarà un total de 37.062 euros
per a la implantació d’aquesta iniciativa en la nostra localitat. La
mesura de la Generalitat, que va arrancar en 2004, pretén que els
nostres majors puguen seguir vivint en les seues cases, i no hagen de
traslladar-se a una residència, guanyant autonomia i podent romandre amb
les seues famílies i amistats.

Així mateix, cal tenir en compte
que la millora de la nutrició de les persones resulta un factor
fonamental de millora de la salut i de la seua qualitat de vida. Per
açò, aquest programa pretén distribuir el menjar a les persones majors
que precisen d’aquest servei. D’aquesta manera, es cobreixen dos
objectius: d’una banda, proporcionar una alimentació de qualitat,
nutritiva i adequada a les especials característiques de les persones
majors; i per un altre, un recurs de suport també a les famílies. Als
usuaris se’ls distribuirà un menjar al dia en els seus propis domicilis
(de dilluns a divendres, excepte els festius de caràcter nacional i
autonòmic).

Pin It on Pinterest