Select Page

L’Ajuntament d’Altea ha adoptat una sèrie de mesures per a impulsar l’ús del vehicle elèctric. Fa un mes es va modificar la normativa del cobrament de l’impost de tracció mecànica de vehicles per a eximir d’est pagament als vehicles 100% elèctrics i d’un 50% para l’híbrids.

Ara, i en col·laboració amb les concessionàries dels pàrquing públics d’Altea, s’ha habilitat en cadascuna d’açò una plaça para recarrega de vehicles elèctrics. Segons el regidor de Medi ambient, Miguel Angel Capilla, impulsor d’aquesta mesura, “el vehicle elèctric és un futur immediat que mai arriba per interessos contraposats a la gran indústria de l’energia termonuclear i no obstant açò és imparable. Des de la administració local apostem per l’impuls d’aquest mitjà de transporteconòmic i sostenible, i dotant al municipi d’aquests espais de recarrega públics, donem la possibilitat de ser un punt de parada i recarrega per als propietaris de vehicles elèctrics del nostre entorn que vulguen visitar Altea, comprar en els seus comerços o passar unes hores de oci, podent omplir les seues bateries en aqueix espai de temps per a tornar a els seus domicilis”.

Els tres pàrquing públics d’Altea han habilitat places de recarrega de vehicles elèctric en les seues instal·lacions i es preveu en un futur instal·lar una estació de servei d’alta intensitat conforme augmente el nombre de vehicles elèctrics matriculats.

Pin It on Pinterest