Select Page

El Ple d’ahir va aprovar inicialment, amb els vots a favor de Partit
Popular i Cipal i l’abstenció de PSOE i Compromís, el Catàleg de Béns
Patrimonials d’Altea, que protegirà els elements i conjunts històrics,
artístics, arquitectònics i paisatgístics més rellevants del municipi.
Aquest Document, que es requereix per a la Revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU), ha sigut presentat per la regidora
d’Urbanisme, Carolina Punset, i redactat per l’arqueòleg, Jaume
Martínez, l’historiador Pere Soler, i l’arquitecte Miguel del Rei Aynat, juntament amb els responsables del Departament d’Urbanisme,
Pedro Gómez Jordana i Ana Beltri. El Document té un total de 186
fitxes, referides a béns arqueològics, etnològics i arquitectònics.

Durant
el Ple, l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, va posar de manifest que “el
que estem votant avui és si sotmetem o no el Catàleg a informació
pública, abans de la seua aprovació. D’aquesta manera, la seua aprovació
vindrà després d’informar als alteans”. Així mateix, Ortiz va indicar
que “si estem avui portant ací aquest Catàleg és perquè hi ha béns que
catalogar, perquè en aqueixes cases viuen alteans que, o ells o les
seues famílies, van construir i van mantenir. I precisament perquè
gràcies a aqueixos alteans tenim béns que protegir, volem comptar amb
la seua opinió, abans d’aprovar-ho”. Segons va explicar, “ara ens estem
pronunciant perquè tots puguem participar en el disseny d’Altea, un
disseny del que ens sentim orgullosos. Avui sotmetem a informació
pública el Catàleg perquè els alteans puguen opinar”.

Per
la seua banda, Carolina Punset va assenyalar que “l’únic precedent d’un
document similar estava en un mer índex del PGOU de l’any 82 i des de
llavors el municipi d’Altea esperava comptar amb una protecció que,
d’haver existit, haguera evitat la desaparició de molts béns que hem
perdut, tals com la Casa de les Torres, l’Església de les Carmelites o
la Posada de San Miguel”. “Totes elles, assenyalades ja en 1982 per a
formar part del Catàleg, que s’hauria d’haver fet, i que presentem en
l’actualitat molt més complet”, va remarcar.

En aquest sentit, va
destacar que “en contraposició a la política de demolició sistemàtica i
de noves edificacions, pròpies del boom immobiliari, el Catàleg suposa
una aposta per la conservació, rehabilitació i posada en valor de
l’existent”. Punset va afegir que s’emmarca en la “aposta d’aquest
equip de Govern en aquesta Legislatura, i que no solament es manifesta a
través del Catàleg, sinó a través d’altres iniciatives com la
rehabilitació del Portal Nou, de la Caserna de Carabiners, de l’entorn
de la Campaneta, de les subvencions per a pintures de les façanes, de
la declaració de BIC del Baluard i Recinte Renaixentista, etc”.
Finalment, va posar l’accent que, a partir de la seua aprovació, s’obri
un període d’exposició al públic de 60 dies perquè tot aquell interessat
puga al·legar el que estime oportú i consultar-ho de manera personal,
tant en la Segona Planta de l’Ajuntament o a través de la web municipal
www.altea.es.

En aquest punt també es va pronunciar el regidor de
Presidència, Jesús Ballester, qui va manifestar que “el Catàleg és una
eina necessària per a desenvolupar el Pla General d’Ordenació Urbana,
però també és una eina necessària per a la difusió i protecció del
patrimoni cultural altenà”. A més, va recordar que “el Departament
que va iniciar tot aquest procés va ser la Regidoria de Cultura, quan jo
mateix vaig estar al capdavant d’ella, i el Catàleg sempre ha nascut
amb la voluntat de ser un referent en la defensa del patrimoni alteà,
perquè des d’aquest equip de govern i des del Partit Popular sempre hem
apostat per la posada en valor del nostre patrimoni”. “Hem de fer un
bon equilibri entre la posada en valor del patromoni col·lectiu, i els
interessos dels particulars que tinguen peces incloses en el Catàleg, i
aquest ha de ser el document de referència per a guiar-nos el camí”, va
concloure.

Pin It on Pinterest