Select Page

   Altea
va acollir ahir la celebració de el ‘Fòrum d’Alcaldes’ de la Marina
Baixa, la presidència anual de la qual, estipulada de manera rotatòria,
l’assumeix enguany l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz. El Fòrum, que es va
constituir al juliol de 2011, està compost pels 18 municipis de la
comarca i va nàixer com un espai de diàleg, d’intercanvi d’opinions i de
posada en comú de propostes consensuades. La finalitat del Fòrum és
conjuminar interessos i coordinar esforços, a nivell comarcal, per a
beneficiar als ciutadans de la comarca, amb l’objectiu que perdure en el
temps, al marge de les persones que governen en cada municipi.

   Durant
la trobada d’ahir, tal com ha explicat Miguel Ortiz, es va acordar,
entre altres mesures, “elaborar un inventari amb totes les iniciatives
que s’han engegat des dels Ajuntaments de la nostra comarca, encaminades
a ajudar a les famílies que puguen veure’s afectades per processos de
desnonaments”. “D’aquesta manera, remetrem la documentació a tots els
Ajuntaments per a posar en comú aquestes iniciatives, de manera que
altres governs locals que ho estimen convenient puguen desenvolupar-les.
I, en tercer lloc, estendre els serveis que presta cada municipi a la
resta de pobles de la comarca, de manera que qualsevol veí de la Marina
Baixa podria beneficiar-se dels mateixos, independentment de quin siga
la seua ubicació”, ha assenyalat Ortiz.

  Així mateix, el Fòrum
d’Alcaldes ha volgut anticipar-se a la reforma de l’Administració Local,
mitjançant l’aprovació d’una guia dels serveis que estan prestant els
Ajuntaments de la comarca i que són competència d’altres Administracions
públiques. Una vegada finalitzada aqueixa guia, es redactarà un Pla
Comarcal que permeta que els veïns de la Marina Baixa puguen seguir
beneficiant-se d’aquests serveis gràcies a aconseguir equilibrar els
seus pressupostos o al fet que es mancomunen aquests serveis entre
diferents municipis perquè puguen seguir prestant-se.

 Tal com ha
assenyalat Ortiz, durant el Fòrum “també hem posat de manifest el
nostre suport als pobles més xicotets de la nostra comarca, ja que 11
dels 18 municipis de la comarca tenen menys de 5.000 habitants”. “Per
açò, hem acordat remetre a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies i al Govern central un acord perquè no se’ls exigisca a
aquests municipis de menys de 5.000 habitants més mesures de les quals
ja se’ls està exigint a la resta de municipis, contemplades en la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, és a dir, que no se’ls intervinga, com
succeeix amb altres Ajuntaments, en cas d’incompliment, sinó que se’ls
apliquen les mateixes mesures que als municipis amb major població”,
ha destacat.

 Finalment, també s’ha posat l’accent que la pròxima
Reforma de l’Administració Local hauria de contemplar les
característiques diferenciades dels municipis turístics, la majoria dels
municipis de la Marina Baixa, pel que fa a la població flotant, per a
delimitar les competències de cada municipi.

 Per a Miguel Ortiz,
l’haver aconseguit tots aquests acords de forma consensuada “demostra
que els Alcaldes de la Marina Baixa prioritzem els interessos dels
nostres veïns, per sobre de les qüestions ideològiques, i hem sabut
trobar tots els aspectes que ens uneixen per a impulsar el progrés dels
nostres pobles i de la nostra comarca”.

Pin It on Pinterest