Select Page

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest matí per unanimitat sol·licitar la incorporació d’Altea a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables. La petició ha estat defensada per la regidora d’Actuacions Estratègiques, Yolanda Gallardo, qui ha destacat que, “continuant amb el desenvolupament d’Altea cap a un municipi més saludable i més sostenible, es planteja impulsar models operatius per a incrementar la promoció i protecció de la salut a Altea, a través de projectes que promoguin les bones pràctiques saludables i mediambientals”. 
Per això, s’aposta per un urbanisme més saludable, dotant al municipi d’espais d’oci i passejos tranquils i accessibles, allunyant el soroll i propiciant el benestar de alteans i visitants. Així mateix, s’aposta per garantir la mobilitat i l’accés a tots els serveis, i per una ciutat més neta. S’aposta, en definitiva, per desenvolupar una política favorable a la salut, creant entorns que contribueixin a aquesta; per reforçar l’acció comunitària; per fomentar les habilitats personals i reorientar els serveis sanitaris, educatius, esportius, culturals i mediambientals, entre uns altres, en favor del alteà. 
Tot això seguint els principis d’actuació corresponents al projectes ‘Healthy Cities de l’Organització Mundial de la Salut amb l’adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables. D’eixa manera, l’adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables treballa en el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les relacions intersectorial en l’àmbit de la protecció de la salut. 
A més, fomenta la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants per a desenvolupar models operatius de promoció i protecció de la salut en la comunitat. És un pas necessari per a abordar polítiques de salut, per a aprendre d’altres projectes desenvolupats en altres ciutats i per a instaurar una sèrie de programes que generin beneficis saludables en la població, tant generals com específics, destinats a sectors concrets de població. 

Pin It on Pinterest