Select Page

El Ple de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat avui l’Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis d’Ensenyament Reglat impartida en la Formació de Persones Adultes L’algar (antiga EPA) i l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per Ensenyaments no Reglats impartides en el mateix centre. 
L’objectiu d’ambdues Ordenances és aconseguir la seva sostenibilitat econòmica per al futur, tal com ha explicat el regidor de Presidència, Jesús Ballester, qui ha manifestat que “només si l’usuari contribuïx, es garanteix la seva existència ja que, d’una banda ajuda al seu finançament, com es recull en les lleis d’estabilitat pressupostària municipal, i per altre consciència a l’usuari que el servei té un cost, encara que ell contribueixi a sufragar una part molt petita del”mateix . 
La regidora d’Educació, Aurelia Álvarez ha recordat que, “des de fa molts anys, l’Ajuntament d’Altea venia prestant aquest servei, encara no sent obligatori, i la situació econòmica actual fa encara més important que, des de les institucions públiques, es faciliti als ciutadans, en el seu propi municipi, l’obtenció dels títols acadèmics mínims que els capaciten per a, entre altres coses, posicionar-se millor en el mercat laboral”. Així mateix, ha assenyalat que aquest servei, al no suposar fins a ara cap cost per a l’alumne, promovia la matriculació d’usuaris que, al llarg del curs, abandonaven els estudis (aproximadament entre un 20% i un 60%, depenent dels cursos). 
Com ha assenyalat Ballester, en ambdós casos, Ensenyament Reglat i No Reglat, “s’han posat preus molt per sota del cost real, ja que des de l’Ajuntament volem donar suport al màxim a les persones que decideixen millorar el seu nivell de formació”. 
En el cas de l’Ensenyament No Reglat (ex. Cursos de Castellà i Valencià) s’ha optat pel sistema per hores, perquè l’usuari pagui el servei, en funció de les hores del seu curs. Així mateix, “es dóna la màxima facilitat per al pagament, que són tres pagaments, mentre que en altres municipis amb semblant ordenança el pagament és únic, el que simplifica la gestió, però dificulta l’accés a les persones de rendes baixes”. En aquest mateix sentit, Ballester ha anunciat que “estem estudiant que el Pressupost de 2013, s’inclogui la subvenció del servei per a col·lectius especials, com desocupats o jubilats”. 
D’aquesta manera, en l’Ensenyament Reglat la matrícula serà de 30 euros i 10 euros per a la prova de nivell d’avaluació acadèmica en ensenyament reglat de formació bàsica, entre altres conceptes. També es recullen bonificacions per a famílies nombroses, del 50% en categoria general, i del 100% en categoria de família nombrosa qualificada d’especial. Mentre que en Ensenyament No Reglat, el cost de la matrícula serà de 30 euros, i les quotes per a la realització dels cursos es calcularà en funció de les hores. 
Ballester ha conclòs que “no haurà ciutadà a Altea que es vulgui treure el Graduat Escolar, que no rebi l’ajuda de l’Ajuntament per a portar a terme la seva formació” i ha insistit que “seguirem subvencionant més de les tres quartes parts del servei, i seguirem donant suport als ciutadans que facin un ús racional d’aquest servei”.

Pin It on Pinterest