Select Page

La corporació Municipal ha aprovat en Ple una moció conjunta de tots els grups municipals i la regidor no adscrita, en la que es felicita el pintor Eberhard Schlotter pel seu 90 aniversari, alhora que se li reconeix la seua destacada trajectòria professional vinculada a Altea des que en 1954 s’establira al municipi. Schlotter, que va nàixer en Hidesheim –Alemanya-, complirà el pròxim 3 de juny 90 anys i és un reconegut pintor premiat per diferents institucions acadèmiques com la Reial Acadèmia de les Belles Arts de San Fernando.


A través d’una moció conjunta la corporació Municipal ha volgut fer un reconeixement a la labor realitzada per Eberhard Schlotter a Altea, “que s’ha vist enriquida amb la presència entre nosaltres del pintor i professor Eberhard Schlotter que en 1954 va triar el nostre municipi com a lloc on desenvolupar gran part de la seua obra artística, inspirada en la nostra llum, els nostres paisatges i les nostres gents”; comença dient la moció. Moció que expressa a l’artista l’admiració de la corporació, representant del poble d’Altea, per la seua dilatada i prolifera dedicació a la creació artística, reconeixent la seua labor de difusió de l’art en les seues múltiples expressions al llarg de tan extensa i reconeguda trajectòria. Així com se li agraïx la seua vinculació cultural amb el poble d’Altea i la seua constant dedicació en la promoció i divulgació de la nostra localitat en distints àmbits.
A més del reconeixement a Eberhard Schlotter, el Ple ha aprovat ha aprovat l’acceptació de condicions d’autorització d’abocament a domini públic marítim terrestre d’aigües pluvials en la N332 en la Partida Cap Negret; ha resolt les reclamacions formulades per alguns funcionaris municipals a la modificació de la Relació de Llocs de Treball. També ha resolt les reclamacions realitzades per veïns de l’Olla a l’establiment de l’Ordenança Fiscal Reguladora de les Contribucions Especials per millora de servicis a la Urbanització L’Olla i s’ha aprovat definitivament esta.
En un altre dels punts de l’Orde del Dia ha quedat aprovada la cessió de la condició d’urbanitzador de la unitat d’actuació C-Cap Negret a la mercantil Hermanos González Llorens. I ha quedat sense acord plenari el nomenament de jutge de Paz titular, per no obtindre la votació la majoria que la Llei exigix. Dos eren les candidates al lloc, Clara Vicenta Ramón Llobell i Francisca Jerònima Ripoll Alvado. Ramón ha obtingut 10 vots a favor i Francisca Ripoll 8. Dos han sigut les abstencions, per la qual cosa es traslladarà al TSJ la votació i este decidirà qui ocupe la plaça.

Pin It on Pinterest