Select Page

Una tècnica de CCOO atén tots els dilluns i dimecres després de la cita concertada


La regidoria de Benestar Social junt amb Comissions Obreres i en col·laboració amb el SERVEF, posen en marxa per tercer any consecutiu un Servici d’Orientació Professional per a desocupats. Gemma Córcoles des de Benestar Social ha remarcat la gran utilitat d’este servici “que va dirigit a persones desocupades inscrites en el SERVEF amb un termini d’atenció als interessats de cinc mesos perquè acaba el 31 de març del 2011 així com comptem amb una tècnica de CCOO que és la que atén les persones els dilluns i els dimecres tot el dia al Centre Social”. Junt amb este servici de busca d’ocupació “també s’oferix assessorament -Continua Córcoles- per a totes aquelles persones que desitgen muntar una empresa i requerixen orientació respecte d’això”.
Mónica Salmerón com tècnica encarregada d’atendre totes les peticions, remarca “els tècnics som guies en la busca d’ocupació, des d’este servici no tenim borsa de treball ni buscarem treball a ningú. El que s’intenta és que cada un siga autònom en la seua pròpia busca i reflexione un poc sobre quines fortaleses o debilitats té, a quins llocs pot anar per a buscar treball, quina formació pot anar-li bé per a poder requalificar-se, etc.”. És recomanable demanar cita a través del telèfon 96-6843075 o acudint al Centre Social en carrer Síndic de Greuges núm. 5.
Darrere d’estos tres anys d’oferir este servici, CCOO ha pogut detectar quin és el perfil de les persones que més reclamen este servici. “Són la majoria dones -Explica la tècnica- espanyoles, de 35 a 44 anys i amb estudis primaris, EGB O AIXÒ. Tenen experiència laboral anterior i una mitjana de 5 a 10 anys cotitzats. No sol ser gent que tinga més d’un any de desocupació i solguen procedir de l’hostaleria, el comerç i el turisme”. Salmerón indica a més que en les últimes dates han rebut moltes cites de gent procedent del sector de la construcció.

Pin It on Pinterest