Select Page


 En la vesprada d’ahir, el Ple es reunia en sessió extraordinària amb un únic punt en l’Orde del Dia, l’aprovació de mesures d’austeritat pressupostària. Al dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Especial De Comptes i Règim Interior sobre l’esmentada qüestió es van presentar 3 esmenes, una procedent del BLOC; una altra firmada per PP, CIPAL i l’edil no adscrita, Paca Sevila, i una tercera esmena a la totalitat redactada pel Grup Municipal Socialista, en la que es proposaven 6 paquets de mesures destinades a “solucionar els problemes econòmics pels que travessa este ajuntament des de fa més d’una dècada”; en paraules de l’edil d’Hisenda, Eloy Hidalgo. Els vots en contra de la proposta del regidor d’Hisenda, dels grups popular, Cipal i l’edil no adscrita Paca Sevila no van permetre que esta prosperara.


La proposta que va comptar amb la majoria de vots va ser la presentada fa uns dies per PP i Paca Sevila a la que s’ha unit Carolina Punset , el qual també forma part de l’Equip de Govern, però que va justificar el seu vot enarborant la bandera de la independència.


Segons el responsable municipal d’Hisenda, la seua proposta “és la que més estalvi suposa per a les arques municipals, al contrari la proposta de PP, CIPAL i Paca Sevila, no té com a objectiu retallar gastos, l’objectiu és un altre. En este sentit la Portaveu del Grup Municipal Socialista, Verónica López va afegir “els atacs personals no porten a cap benefici”, en resposta a les mesures proposades per l’oposició, entre les que es troben el retall de dos dedicacions exclusives, una del PSOE i una altra del BLOC.


Entre les mesures proposades per l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal Socialista destaquen la baixada de retribucions als polítics en un 5%, constituint la segona baixada en el que va de legislatura en esta mateixa proporció; realitzar un estudi de viabilitat de l’Empresa Pública Municipal i valorar la possibilitat que siga el propi Ajuntament qui preste els servicis que esta oferix; en el departament de Personal, es proposa acabar d’ajustar la RPT, aprofundir en les mesures de control de l’eficàcia del personal, amortització de dos places d’auxiliar administratiu, entre altres; dur a terme un retall pressupostària en quantitat inferior a 600.000€, ja que s’ha passat d’un pressupost de 55 milions d’euros l’any 2007 a un de 26 milions en el 2009. Quant a finançament local, Hidalgo proposava exigir a la Generalitat Valenciana els pagaments retardats, en compliment del Pacte Local Valencià. En l’últim paquet de mesures, denominat “Responsabilitat Política”, l’edil d’Hisenda sol·licitava dur a terme un acord per a emprendre accions de retorn patrimonial per part dels polítics responsables de tota pràctica que a l’Ajuntament li supose una condemna del pagament de deute.


D’altra banda, també en el dia d’ahir, en horari de matí, se celebrava la Sessió Ordinària del Mes de juny, en la que quedaven aprovats per unanimitat els punts següent: el dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial De Comptes i Règim Interior sobre la declaració de crèdits no disponibles del capítol I del Pressupost afectes pel Reial Decret Legislatiu 8/2010; dictamen Comissió Informativa d’urbanisme sobre ratificació de l’acord adoptat pel Ple de Callosa sobre l’aprovació definitiva de l’expedient de compte de liquidació del PAI P.P. Santa Clara; liquidació contracte de gestió servici públic abastiment d’Aigua amb Aquagest Levante S.A, pel que se li reclama a l’empresa 337.363€; concertació d’operació de Tresoreria a curt termini valorada en 1.700.000€; conveni per a la gestió d’ajudes econòmiques de menors amb la Generalitat, per a sufragar gastos d’acollida; prorroga del conveni del programa “menjar a casa” i el rebuig de la candidatura de ZARRA com ATC.


 


 

Pin It on Pinterest