Select Page

La corporació Municipal, reunida en Sessió Plenària ordinària del mes de març, aprovava en el dia d’ahir, per unanimitat una moció conjunta en què se sol·licita el rescat del peatge de l’Autopista AP-7 al seu pas pel territori de la Comunitat Valenciana. Segons la moció exposada, l’adopció de la mesura evitaria la necessitat construir circumval·lacions com la variant d’Altea.


Es tractava d’una moció proposada en Comissió Informativa per CIPAL i l’edil no adscrita Paca Sevila, a la que s’han sumat la resta de grups municipals, fent-la conjunta. Durant el seu debat en el Ple, tots els grups municipals van posar de manifest l’oportunitat del moment per a dur a terme la dita sol·licitud, ja que és un tema obert a Les Corts.
A més d’esta moció, va eixir avant la presentada per l’edil de Medi Ambient, Santiago Ronda, en la que S’insta al Govern Valencià a complir la Llei de Residus de la Comunitat Valenciana. Segons la moció llegida per Ronda, “s’està incomplint el principi de minimització de residus; el principi de valoració de residus; el principi de proximitat, entre altres”. “El Govern de la CV s’ha dedicat a altres menesters i no al que és necessari com és el tractament de residus”, declarava l’edil socialista, qui a través de la moció el que pretén és “instar al Consell perquè escometa totes les infraestructures necessàries que permeten tractar els residus sòlids urbans”, “una moció que crec hauria de ser recolzada per tots els membres de la corporació”, afegia el regidor de Medi Ambient.


Finalment, la moció no va comptar amb els vots favorable del PP, la portaveu dels quals, Anabel Zaragoza, va titlar la moció de “malintencionada i infestada d’errors a fi de desprestigiar la gestió del PP a la Comunitat Valenciana”. Anabel Zaragoza va argumentar la seua postura amb una sèrie de dades, no coincidents amb els aportats per l’edil de Medi Ambient. Segons A. Zaragoza, “la província d’Alacant és la que majors instal·lacions té de tota la CV respecte d’això, amb tres plantes de tractament ja funcionant, com són la de Villena, Xixona i El Campello , i altres infraestructures en execució”, d’ací la no pertinència de la moció per al grup Municipal Popular.


En un altre punt de l’Orde del Dia queda aprovat per unanimitat la sol·licitud de creació de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Una obligació legal que comporta donar d’alta en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tots aquells suports que continguen dades personals; com per exemple la implantació del programa EUROCOP 2010, que registra totes les intervencions de la Policia Local. punt que va ser exposat per l’edil de Sistema d’Informació, Atenció al Ciutadà i Seguretat Ciutadana, Patricia Mora.


A més dels punts previstos en l’orde del dia, es va tractar un despatx extraordinari en què per urgència quedava aprovada la modificació de clàusula contractual en el preu d’un local arrendat per l’Ajuntament. Com va exposar l’edil d’Hisenda, Eloy Hidalgo, la modificació permetrà abaixar el preu del lloguer dels locals arrendats per l’ajuntament a l’empresa Salvador Martí i Fills. Locals en què fins fa dos mesos es trobaven les dependències de Servicis Socials i que l’Ajuntament havia llogat per un període de 10 anys, per valor de 1900€ més IVA al mes, sense possibilitat de cancel·lació abans que transcórreguen eixos 10 anys. “Amb la modificació passarem a pagar 1.200€ més IVA al mes i continuar usant els locals, per la qual cosa la mesura a aplicar és positiva, ja que permetrà una estalvi anual de 12.500€ a l’any”. Mesura que va comptar amb el suport dels 19 regidors presents en el Ple. Sent els edils del PP Miguel Ortiz i Jaime Sellés els que per motius d’agenda van disculpar la seua absència.

Pin It on Pinterest