Select Page

Actualment existix en la pàgina web del consistori, www.altea.es una enquesta dirigida a tots els ciutadans
L’ajuntament d’Altea, per mitjà de la regidoria d’Urbanisme, està desenvolupant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) amb l’objectiu de conéixer les millores que cal realitzar quant a infraestructures i vials. Es busca reordenar els paràmetres que afecten el trànsit de vianants i vehicles en la ciutat, un projecte que forma part de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.
L’empresa adjudicatària d’este projecte, GFK, ha dut a terme distints treballs com a aforaments de vehicles, censos de places d’aparcaments, prospecció del vial i la realització d’enquestes personals i telefòniques. Actualment hi ha una enquesta en la pàgina web del consistori, www.altea.es perquè els ciutadans i ciutadanes responguen a una sèrie de preguntes relacionades amb la mobilitat urbana.
Segons l’edil socialista de l’àrea, Verónica López, “es pretén que amb este Pla de Mobilitat es troben solucions per a un millor aprofitament dels trasllats en este municipi”. Entre altres paràmetres, s’estan analitzant factors com les zones d’aparcaments, de vianants i transport públic per a dissenyar modes de trasllat més compatibles amb el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient. “Es té previst que per al pròxim mes de novembre es tinguen ja unes conclusions sobre este Pla”, afirma López.


 

Pin It on Pinterest