Select Page

Nota de Premsa de la regiduria de Sanitat


En resposta a la nota de premsa remesa pel Bloc, sobre el nou Consultori de Pla de Castell:
Que tal com assenyala en la seua nota de premsa el Bloc, la responsable de la gestió dels centres de salut i consultoris a Altea és la Conselleria, açò és, el govern autonòmic.
Que l’Ajuntament d’Altea i el seu equip de govern han complit la seua obligació, que es limitava a l’àmbit material d’acabar les obres del nou consultori i que va ser entregat fa molts mesos.
El fet de dotar a Altea de més infraestructures i d’un nou consultori sempre redundarà en benefici de tota la societat alteana.
Estem tots d’acord que per a un adequat funcionament del sistema de salut fa falta més personal mèdic i sanitari i correspon únicament a Conselleria proporcionar-lo. Ho duem sol·licitant des del principi de la legislatura i de moment no s’ha atorgat.
No existeix per part de l’Ajuntament imprevisió ja que correspon a Conselleria enviar la informació als usuaris –ens ha comunicat que ja estan enviades les cartes-. No existeix interés partidista a obrir el consultori per part d’aquest equip de govern i l’única cosa que hi ha és interés que per fi es done ús a unes instal·lacions que estaven preparades per al seu ús fa ja molts mesos.
No existeix per part de l’Ajuntament manca de planificació, sinó que hem realitzat reclamacions als representants de Conselleria de manera periòdica i continuada sobre les necessitats del nostre poble, i que és a ells a qui correspon satisfer-les. 

Pin It on Pinterest