Select Page

El Jutjat Contenciós número 3 d’Alacant, per resolució de 9 de maig del corrent, ha acordat no suspendre l’execució de l’Acord Plenari pel qual es requeria la mercantil ASA PARKING S.L. a la restitució i liquidació del contracte de gestió integral dels aparcaments d’Altea, així com el de grua i depòsit municipal.

Com recorda l’alcalde d’Altea, Diego Zaragozí, l’Acord del Plenari esmentat, adoptat per majoria -12 vots a favor de l’Equip de Govern, Compromís-PSOE, i 9 abstencions de l’Oposició, PP i VOX, va ser la culminació d’un llarg procés que es va iniciar l’any 2019, amb l’objectiu d’analitzar este contracte i el grau de compliment; fruit del qual es van observar greus irregularitats que van aconsellar revisar-lo per tal de declarar-lo nul.

D’un contracte inicial, que tenia per objecte la construcció de CINC aparcaments subterranis juntament amb les corresponents places públiques i sense cap càrrec al Municipi, se’n va acabar alterant l’objecte concedint uns privilegis lleonins a la concessionària, de manera que es va deixar el seu sola voluntat l’execució del contracte i del qual només s’executava un dels aparcaments, el del Centre Social. A més, es va traslladar a l’Ajuntament la càrrega econòmica de fer front als càrrecs per dipòsit de vehicles abandonats pels seus propietaris, fet que va suposar una càrrega econòmica desemborsada a favor de la concessionària de gairebé 6 milions d’euros i una reclamació pendent de gairebé 16 milions d’euros; entre les quals s’inclou, per exemple, per dipòsit de bicicletes i ciclomotors 7.408.000 euros, destacant l’import per una bicicleta abandonada per import de 45.000 euros. A més que el contracte era de 60 anys, dels quals fins ara n’han transcorregut 22. Ha explicat l’alcalde.

El primer edil alteà ha subratllat que la decisió de l’Ajuntament ha sigut avalada pel Consell Jurídic de la CCVV, i ara sancionada pel Jutjat Contenciós número 3 d’Alacant, que considera no suspendre l’executivitat per “l’existència de greus perjudicis al interès públic i a la hisenda municipal”.

“Sense perjudici que la resolució judicial és susceptible de recurs davant del TSJ, l’Equip de Govern procedirà a executar l’acord del Ple, començant en una primera fase pel servei de grua i dipòsit municipal, per després procedir amb l’ora i la devolució dels aparcaments, per tal de poder donar resposta al problema dels pàrquings a Altea”; ha informat l’alcalde, qui ha avançat que “en este sentit i paral·lelament ja s’han iniciat els preliminars per estudiar la zona blava, aparcaments per a residents i subterranis a fi de donar una resposta al problema dels aparcaments a Altea, donant solucions tant a residents, com a comerciants i aquells que ens visiten. És un procés llarg, però hui mateix Alcaldia ha dictat una resolució requerint l’empresa per al lliurament de la primera fase: grua i dipòsit”.

Pin It on Pinterest