Select Page

L’Ajuntament d’Altea, representat pel regidor i pel tècnic de Noves Tecnologies, Germán Manjón i Toni Alós, respectivament, ha participat a l’acte organitzat per l’Invattur amb motiu del X aniversari del model Destino Turístic Intel·ligent CV i del V aniversari de la Xarxa DTI CV. A l’acte es va distingir per part de la Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, la feina feta per Altea en matèria de DTI.

L’Ajuntament d’Altea es va adherir a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana el 18 de desembre de 2018. El juliol de l’any següent va presentar el model d’estratègia de turisme sostenible 2030, en què s’explicava la necessitat d’integrar el municipi alteà a la xarxa de DTI, iniciant el procés de transformació digital del sector turístic.

Actualment, Altea és membre de la junta directiva de DTI CV, en tractar-se d’un membre de característiques singulars, ja que som el primer municipi de menys de 50.000 habitants certificats per la norma UNE 178501:2018 en sistemes de gestió de DTI, fita que es va aconseguir el 2022 passat.

Germán Manjón destacava que “el model DTI-CV és un dels pilars fonamentals en què sustentem actualment el nostre funcionament. Les reunions de l’Ens Gestor ens permeten treballar de forma coordinada entre departaments i fer una anàlisi racional de totes les dades que anem rebent“, i ha posat èmfasi que “gràcies a la feina feta s’estan implementant ja les accions subvencionades amb els PSTD, que implicaran una inversió propera als 4 milions d’euros al nostre municipi i que augmentaran els 5 pilars del DTI: la governança, l’accessibilitat, la sostenibilitat, la tecnologia i la innovació”.

Pin It on Pinterest