Select Page

El temps mitjà de resposta és de 17.48 segons

Les trucades al telèfon d’emergències de la Comunitat Valenciana, el 112, a Altea es deuen principalment a casos sanitaris o de seguretat segons s’extrau de les dades de l’informe anual del passat any, 2022.

En total l’any passat es van realitzar 1.702 telefonades al 112 de les quals el 39’6% eren per motius sanitaris, el 28’7% de seguretat i el 10% d’accident. La resta de motius pel que es va contactar amb aquest telèfon va ser per incidències, incendis, salvament, motius medioambientals etc.

D’entre les 628 sanitàries registrades, destaquen les 578 que es referien a assistència mentre que 50 van ser per intent de suïcidi. Les crides de seguretat, 489, van anar per situacions de perill, 106, per agressió 95 i 76 per extracció d’immoble, entre altres. De les d’accidents, la seua majoria van ser per accidents de trànsit.

Respecte als temps de resposta, la mitjana de l’any a Altea està en 17.48 segons i segons les dades registrades, en 2022 es van contestar el 96.77% dels incidents.

“El 112 és un servei molt eficaç, amb una ràpida resposta i un gran nivell de resolució. Les gràfiques ens mostren la pujada de les crides, sobretot per accidents en els mesos d’estiu, ja que la població és major. Voldria agrair el treball als qui estan darrere d’aquest servei imprescindible per a la ciutadania”, ha assenyalat Miguel de la Hoz, regidor de Seguretat.

Pin It on Pinterest