Select Page

L’Ajuntament d’Altea ha celebrat hui el seu ple ordinari, en ell s’ha aprovat, per unanimitat, els festius per a l’any vinent. En 2023 els festius locals seran els dies 25 i 26 de setembre coincidint amb les Festes Majors i les Festes Patronals, com és habitual en el municipi.

El plenari ha aprovat, amb l’abstenció d’Altea amb Trellat i el Partit Popular, els expedients sobre les tarifes d’aigua en Aramo i determinació indemnitzacions per desequilibri econòmic i la quantificació danys i perjudicis per l’extinció de l’autorització de fet de la prestació del servei d’aigua i clavegueram en Altea Hills i Mascarat.

Després d’estudiar les reclamacions i els informes tècnics a les reclamacions presentades per la mercantil Aigües Potables de Bernia S.L, Apobersa, que sol·licitaven indemnització i revisió de tarifes per pèrdua de benefici industrial davant l’extinció de l’autorització de fet de la prestació del servei d’aigua i clavegueram en l’àmbit del Pla Parcial La Mallà, el Mascarat i Altea Hills i per desequilibri financer.

L’Ajuntament ha conclòs que el baix rendiment és degut a una inadequada gestió i no està prou documentat, per la qual cosa no s’abonarà la indemnització reclamada de 617.263,37 €. Vist l’estudi econòmic realitzat pels tècnics, en el període 2015-2021, el balanç econòmic general és positiu.

“Es desestima la revisió tarifària la pèrdua de benefici industrial davant l’extinció de la prestació del servei doncs que l’Ajuntament no ha subscrit en cap moment contracte amb Apobersa, per la qual cosa no se li pot fer responsable d’aquest fet”, ha comentat Diego Zaragozí, regidor d’Aigües.

El que sí que reconeix el Consistori és la reclamació per la instal·lació de nous comptadors, per la qual cosa s’indemnitzarà a la mercantil amb 15.590,44 euros. “Entenem que la vida útil dels comptadors és limitada i és necessari el seu reemplaçament”, ha finalitzat Zaragozí.

Pin It on Pinterest