Select Page

La preinscripció i recollida de teles es podrà fer fins al 10 de juny

 La regidoria de Cultura, regida per Aurora Serrat ha convocat una nova edició de Balconades d’Altea. Una exposició de llenços que ocupa els balcons dels principals carrers del Poble Antic d’Altea durant l’estiu i que després viatja a altres municipis de la província.

Segons les dades donades a conèixer per la responsable municipal de Cultura, la preinscripció i recollida de teles per participar es podrà dur a terme des de hui mateix i fins al 10 de juny a la Casa de Cultura d’Altea, en horari de 17 a 21:00h.

El lliurament de les balconades es podrà fer fins al 23 de juny en l’horari esmentat i l’exposició de la mostra a Altea s’inaugurarà el 19 de juliol i romandrà als carrers del Poble Antic d’Altea fins al 31 d’agost.

Conclosa l’exposició al municipi, Balconades d’Altea es podrà admirar a l’Alfàs del Pi del 2 de setembre al 2 d’octubre; a Agost del 6 al 17 d’octubre i a Benimantell del 4 al 30 de novembre.

Aurora Serrat ha animat la participació en esta iniciativa que tant èxit té any rere any. “És una molt bona oportunitat de participar en una exposició a l’aire lliure visitada per milers de persones durant el període estival, ja que en estar ubicada als balcons del nucli històric d’Altea la converteix en una singular atracció turística”; ha declarat Serrat.

Bases de la convocatòria

Podran intervenir tots els creadors que ho desitgen, sense distinció de nacionalitat, més grans de 18 anys. La tècnica i el tema seran lliures, només condicionats que la seua exposició a l’exterior siga viable.

Es podrà participar individual o col·lectivament, de forma individual només es podrà participar amb una única balconada.

La preinscripció i recollida de roba per a la realització de la balconada es realitzarà fins al 10 de juny o fins a esgotar existències, a la Casa de Cultura d’Altea, en horari de 17:00 a 21:00h (LU-VI), previ dipòsit de 10€,en efectiu i import exacte, que es tornarà en lliurar la balconada per a la participació.

La balconada haurà de lliurar-se al centre fins al 23 juny, en horari de 17:00 a 21:00 h (LU-VI). Aquells que, havent recollit la tela, no vulguen participar-hi hauran d’anul·lar la seua preinscripció retornant la tela (en blanc) o abonant una taxa de 40€ en cas de no poder tornar la tela en blanc. Les fiances dipositades només es garantiran fins al mes de juny de l’any en què es dipositen. Els participants que en edicions anteriors van retirar la tela però no van participar ni van anul·lar inscripció, participaran amb la tela de l’edició anterior, o bé abonaran la taxa de 40€ i fiança de 10€ per obtenir nova tela.

L’exposició es formarà amb els 55 primeres balconades presentats, que no preinscripcions, encara que la Casa de Cultura puga repartir més de 55 teles. Les restants seran reserva. Es podran excloure les balconades que resulten ofensives, que agredisquen a la sensibilitat del públic o que no reunisquen unes condicions o qualitat mínima per a la seua exposició en via pública. Així mateix, seran retirades aquelles balconades amb l’orientació incorrecta, darrere del llenç s’indica l’orientació, podent ser recuperades per l’autor exclusivament previ abonament de la taxa de 40€.

Les obres seleccionades s’exposaran necessàriament a les localitats d’Altea, Alfàs del Pi, Agost i Benimantell en els períodes indicats. Es farà una inauguració per a cada localitat, previsiblement, el primer dia d’exposició, els participants seran convocats per correu electrònic.

La balconada podrà ser retirada pel seu autor entre el 26 de desembre de 2022 i el 24 de febrer de 2023 a la Casa de Cultura d’Altea, finalitzat este termini es destinarà la balconada a l’ús que es crega més convenient.

Pin It on Pinterest