Select Page

El passat divendres 4 de desembre, Altea va presentar el seu projecte de destinació turística intel·ligent (DTI) certificat per la norma UNE 178501, en l’Assemblea de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana.

A la reunió telemàtica van assistir Ana Pérez Alós, tècnica de Turisme i Toni Alós, tècnic del departament de Comunicació i Noves Tecnologies, en representació de l’Ajuntament d’Altea, qui va agrair a Mariano Torres, de Sien Consulting “tota l’ajuda i esforç realitzat fins al moment” i va detallar la situació actual del projecte de certificació com DTI del municipi.

L’Ajuntament d’Altea es va adherir a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, el 18 de desembre de 2018. Al juliol de l’any següent, va presentar el model d’estratègia de turisme sostenible 2030, en el qual s’indicava la necessitat d’integrar el municipi alteà a la xarxa de DTI, iniciant el procés de transformació digital del turisme a Altea. Al novembre 2019, els tècnics de Turisme i Noves Tecnologies es van formar com a gestors de destinacions turístiques intel·ligents, amb l’ajuda d’Invat·tur.

Actualment, Altea es troba en una primera fase d’implementació tecnològica. Amb esta certificació l’Ajuntament contribuirà a millorar l’oferta turística, entre les quals destaca el medi ambient, l’oferta nàutica, de cicle turisme i la cultura, posant en valor les zones BIC del municipi i el seu patrimoni cultural. Al seu torn, millorarà l’experiència del turista i la qualitat de vida del ciutadà, adaptant millor les necessitats dels visitants a través del tractament de dades i informació. A més, esta certificació com DTI atorgarà a Altea un valor afegit enfront de la resta de destins, fent ús de la innovació, la tecnologia i el sistema de gestió, convertint el municipi en un destí accessible i garantint el desenvolupament turístic sostenible en el seu vessant econòmic, sociocultural i mediambiental.

Des d’un principi, Altea va apostar per obtindre la certificació UNE 178501 en sistema de gestió de destinacions turístiques intel·ligents i no quedar-se en el nivell 3 com DTI. En este sentit, l’Ajuntament va iniciar els processos corresponents, consistents en l’autodiagnòstic, la creació de l’ens gestor i l’elaboració del pla director, així com la creació del nou sistema de gestió sobre la base de la norma, que ha sigut realitzat per Innor. Toni Alós va afirmar que “Altea estarà preparada com a destinació turística intel·ligent, comptant amb un sistema de gestió de destí certificat, que ens permetrà ser mereixedors de les ajudes que es dirigisquen a les Destinacions Turístiques Intel·ligents”.

Pin It on Pinterest