Select Page

La regidora d’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea, Maria Antònia Laviós, acaba de fer pública l’oferta de treball que, amb caràcter d’urgència, ha llançat l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències. Una Oferta d’Ocupació destinada a aturats menors de 30 anys que tinguen el títol d’Educació Secundària Obligatòria i el permís de conduir tipus B. Dels 1.000 llocs de funcionari interí grup C2 que s’ofereixen, 418 estan destinats a la província d’Alacant.

Requisits a complir
• Títol d’Educació Secundària Obligatòria.
• Nacionalitat espanyola o alguna altra que d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permeta l’accés a l’ocupació pública
• Menor de 30 anys.
• Permís de conduir tipus B.
• Aturat / a

Condicions del lloc de treball:
• Funcionari interí de la GVA
• Nivell i salari: Grup C2 12 E015.
http://www.gvaoberta.gva.es/es/retribuciones-empleados
• Durada de l’contracte: 24 jun a 7 de setembre 2020.
Jornada de 38 hores i 45 minuts. Treball en horari de 10 a 20 hores, inclosos caps de setmana, alternant 2 dies de treball i 2 de descans.
Mobilitat dins de l’àmbit geogràfic provincial.

Tasques a realitzar:
• Vetllar pel compliment per part de les persones usuàries de les platges de les mesures de distanciament social tant a la zona seca com en els accessos.
• Realitzar tasques emmarcades en l’àmbit de la comunicació i informació del document de Guia de Platges Segures.
• Col·laborar en el control d’accés i aforament de platges.
• Assegurar el correcte ús per part de les persones usuàries de les platges, dels itineraris marcats per a l’entrada i eixida de la zona seca.
• Col·laborar amb els Ens Gestors en ordenar i planificar un adequat gaudi del bany.
• Notificar les incidències a la Policia local a través de les
comunicacions que els seran lliurades.
• En cas de produir-se una emergència contactaran amb el 1.1.2.
• Informar diàriament i sempre que així siga requerit pel Centre de Coordinació, o lloc de coordinació en el qual es delegue, de la situació de la platja pel que fa a ocupació i incidències.

Procés de selecció
Es publicaran en Punt LABORA https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
tres ofertes, una per cada PROVÍNCIA:
➔ Nº d’oferta: 546813/0
Denominació: “Prov. ALACANT – Operador / a plans de contingència platges COVID 19 ”

Les persones interessades podran postular-se com a candidates en el termini d’urgència des del dimecres 10 de juny a les 14 hores de divendres 12 de juny.

Les persones interessades poden postular-se només a una oferta. La persona interessada s’ha d’inscriure prèviament o estar inscrita en LABORA com a demandant d’ocupació en situació d’aturat / a. No cal tenir sol·licitada cap ocupació concreta, ni tenir experiència prèvia en dita ocupació.

Requisits  i documentació :
• Títol d’Educació Secundària Obligatòria.
• Nacionalitat espanyola o persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
• Menor de 30 anys.
• Permís de conduir tipus B.
Entre totes les persones que s’hagen postulat com a candidates, el sistema informàtic efectuarà una preselecció de 1.250 persones, ordenant en primer lloc a les persones que hagen estat més temps d’alta en atur (sumant tots els períodes) i, en cas d’empat, seleccionant a la persona de més edat amb el límit del requisit de 30 anys. Les 1.250 persones preseleccionades rebran un correu electrònic a l’finalitzar el termini de presentació de candidatures, en el qual es facilitarà un enllaç per a un tràmit telemàtic on hauran d’aportar la documentació acreditativa dels requisits:
• Còpia de l’DNI / NIE (ambdues cares)
• Còpia titulació acadèmica
• Còpia permís conduir B

Este tràmit de presentació de la documentació s’haurà de completar abans del dilluns, 15 de juny a les 23:59 hores. Per identificar-se en este tràmit i presentar la documentació requerida, les persones preseleccionades faran servir el codi PIN (AutoServef). L’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergència comprovarà la documentació aportada per les 1.250 persones preseleccionades i efectuarà el nomenament de 1.000 persones com a funcionaris interins grup C2, segons l’ordre dels llistats de major a menor període de permanència en atur, quedant la resta de candidats com a reserva per a possibles baixes i / o renúncies.

Pin It on Pinterest