Select Page

Este matí l’Alcalde d’Altea, Jaume Llinares, ha signat un nou decret amb relació a les actuacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia internacional ocasionada pel COVID-19. 

En el decret s’han adoptat les següents resolucions; 

1.- Es garanteix el funcionament dels servicis municipals que seguiran prestant-se conforme al que es disposa en PROTOCOL D’ACTUACIÓ INDIVIDUAL I MESURES MUNICIPALS ampliat per este Decret. 

2.- Totes les dependències municipals queden tancades al públic, des d’esta mateixa data, fins nou avís, habilitant mitjans alternatius telefònics i telemàtics per atendre les gestiones que resulten necessàries. La relació actualitzada de Centres Municipals i instal·lacions és la següent: 

 • Casa de Cultura 
 • Conservatori
 • Escola de Música
 • Centre Cultural d’Altea la Vella
 • Centre Juvenil
 • Ràdio Altea
 • Escola d’Adults
 • Centres Educatius (infantil, primària, secundària i formació professional) 
 • Centre Social
 • CEAM
 • Finca Santa Bàrbara
 • Vil·la Gadea
 • Oficina de Turisme
 • Ciutat Esportiva d’Altea
 • Ciutat Esportiva d’Altea la Vella
 • Casa Toni el Fuster
 • Casa de l’Aigua
 • Cementeri Municipal (sols s’obrirà amb motiu de soterrament). 

El servici d’atenció al públic en les dependències municipals serà exclusivament mitjançant atenció telefònica des de les 8:30 fins a les 14:30 hores, de dilluns a divendres (965841300) o seu electrònica https://altea.sedelectronica.es/. 

3.- La cancel·lació de celebració de sessions de consells municipals, fòrums locals i grups i/o reunions de treball, s’amplia a les Comissions Informatives i Juntes de Govern, avocant les competències delegades en esta última per Resolució de l’Alcaldia nombre 2019/1584 de data 17 de juny de 2019, rectificat per la de 19 de juny de 2019 nombre 2019/1588, pels motius citats en antecedents. 

A més a més, este decret ha suspès els permisos, llicències, vacances i descansos concedits a la Policia Local per tal de tindre’ls a disposició de la ciutadania per qualsevol necessitat que puga sorgir. 

Les mesures previstes en el present Decret tindran vigència des de les 00:01 hores del 16 de març de 2020 fins a les 00:00 hores del 30 de març de 2020, ambdós inclosos, sense perjudici de les successives pròrrogues que siguen acordades per mantenir-se l’estat d’alarma.

RESOLUCIÓ DECRET MESURES COVID-19

 

Pin It on Pinterest