Select Page

El passat dijous 21 de febrer, durant els transcurs de les obres de repavimentació viària i millora dels serveis d’abastiment d’aigua al Camí del Pontet, va tindre lloc una troballa arqueològica. L’excavació d’una rasa per a la instal·lació d’una canonada d’aigua potable en la intersecció entre el Camí del Pontet i l’Avinguda de València, va deixar al descobert en la seua secció les restes d’una peça de pedra calcària molt ben treballada i amb forma cilíndrica.

L’Ajuntament d’Altea, a través dels serveis d’Arqueologia de la regidoria d’Urbanisme, una vegada al corrent de les circumstàncies d’aquesta troballa, han procedit a la documentació i la recuperació d’aquest element que ha resultat tractar-se d’un antic rugló, utilitzat per a batre a les eres.

Els treballs per a la documentació i la retirada d’aquesta peça, efectuats per l’arqueòleg municipal i personal de l’empresa concessionària de l’obra contractada per la regidoria d’Infraestructures (Aglomerados Los Serranos S.A.), han consistit en una lleugera ampliació de la rasa. El desenvolupament d’aquestes tasques, que van tindre lloc a primera hora de la jornada d’ahir, tragueren a la llum un segon fragment de pedra que, a través d’un primer anàlisi, s’ha pogut determinar que formaria part de la mateixa peça detectada inicialment durant els treballs previs.

Segons l’arqueòleg municipal, Pedro Jaime Zaragozí,  “a més d’aquest element que va apareixer fragmentat en dues parts, s’ha pogut documentar una estructura formada per la presència de diverses pedres alineades i unides en sec. Aquesta estructura s’ha interpretat com un antic marge que funcionaria com a fita entre el Camí del Pontet, un dels més antics del poble, i les cases adjacents, un mur  que pareix haver quedat fossilitzat en les façanes de d’algunes d’aquestes cases’’.

Pel que fa al rugló, explica, “aquestos elements han estat utilitzats tradicionalment, fins a mitjans del segle XX, per premsar i mantindre planes les eres de batre, on es desenvolupaven treballs de molta i trillat del gra del blat. Aquesta peça, unida pels seus extrems perforats a una estructura de fusta, seria arrossegada per un matxo fent-la rodar per la superfície de la era”.

Sent així, aquesta peça guarda un gran valor històric i etnològic pel que fa a l’agricultura tradicional i als costums lligats a l’elaboració del blat. ‘’És per aquest motiu, -explica la regidora d’Urbanisme, Imma Orozco-, pel que l’Ajuntament d’Altea ha mostrat un gran interès en l’estudi i la recuperació d’aquesta peça, ja que és un clar exemple de la importància que ha de tenir la recuperació i la protecció del nostre patrimoni cultural que moltes vegades se’ns mostra a través d’obres i remocions del terreny i que no és més que un exemple de la gran riquesa cultural, històrica i arqueològica de la qual conta el poble d’Altea’’.

Orozco considera que esta troballa “és un bon exemple de com un fet així no obstaculitza el curs d’unes obres ni públiques ni privades. En aquest cas, han sigut unes poques hores de treball; i en el cas de particulars és fonamental que tinguen clar que s’ha de donar compte d’aquest tipus de troballes. Des de l’Ajuntament els facilitarem que no suposen un entrebanc per al transcurs dels treballs”.

Pin It on Pinterest