Select Page

En l’activitat de control del plenari de març es donava compte de la liquidació del exercici 2017. L’any tanca amb un superàvit de 2.558.718,55€, un romanent positiu de tresoreria d’1.535.041,26 € i un ràtio d’endeutament del 41,40%. Els proveïdors estan cobrant a menys de 30 dies de la presentació de les factures, situant-se el període mitjà de pagament en 27 dies.

Per al regidor d’Hisenda, Pere Lloret, “la lectura no pot ser més positiva: vam iniciar 2015 amb 21,5 milions de deute amb els bancs i tanquem 2017 amb 10,6 milions.  Així, mantenim amb molta suficiència la nostra autonomia financera i arribem al moment clau, la liquidació del PAI del Riu Algar, en una situació  immillorable”

“La reducció de l’endeutament per si sola no dona una imatge precisa de la millora de la situació financera de l’Ajuntament si no es completa amb la situació dels passius contingents”; ha explicat el regidor, qui ha afegit que “a l’inici de la legislatura ens trobàrem tot un cabàs de contenciosos judicials amb una incidència econòmica preocupant. Tres assumptes destacaven sobre els altres per la seua imminència i la seua importància quantitativa: la reclamació de 12,27 milions d’Euros pel PAI del Riu, la sentència a favor de FCC Medio Ambiente per 1,4 milions d’Euros i la reclamació de més d’un milió d’euros per interessos de demora en el cas Palau dels Esports.”

“El PAI del Riu, desprès de l’última resolució judicial favorable als interessos de l’Ajuntament, se saldarà finalment amb la devolució del cànon, per una quantitat aproximada als 7 milions d’Euros. La reclamació dels interessos de demora del Palau dels Esports ha quedat en res, una vegada acceptades pel jutjat les al•legacions de l’Ajuntament declarant el deute extingit. Pel que fa al pagament a FCC, s’ha fet en 2017 mitjançant un préstec ICO, i per tant està ja inclòs en els 10,6 milions d’endeutament amb que tanquem 2017”; ha puntualitzat Pere Lloret.

 

Perspectives de futur

En 2018 es formalitzarà la devolució dels 7 milions d’Euros del PAI del Riu que s’hauran de sumar al deute viu i, en conseqüència, la tendència a la reducció es trencarà. “Ho afrontarem amb normalitat i amb molta tranquil•litat, sense cap preocupació pels indicadors d’endeutament, sense haver de fer cap esforç fiscal addicional, sense pujades d’impostos forçades per aquest assumpte i amb unes perspectives de futur que eren impensables a principis de legislatura. I serà així perquè la estratègia de prudència de no reduir el nivell d’ingressos i, per tant,de  mantindre un ritme alt en la reducció de deute ha tingut els resultats esperats:  hem arribat a la situació crítica en unes condicions que milloren inclús les inicialment previstes.” Ha declarat l’edil d’Hisenda.

“A partir d’ara s’obri tot un ventall de possibilitats. De moment, per als comptes de  2019  la importància dels passius contingents, conseqüència de gestions nefastes, serà cosa del passat i la nostra solvència, la nostra capacitat d’endeutament, podrà dirigir-se a allò per al que és productiu i té conseqüències directes en la qualitat de vida de les persones: la inversió”, ha conclòs el regidor.

* El ràtio d’endeutament = total deute viu / ingressos corrents. El límit per a poder finançar-se de manera autònoma se situa en el 75%

Pin It on Pinterest