Select Page

L’Alcalde ha coordinat una reunió amb tots els departaments implicats per tal de definir les actuacions necessàries per frenar la seua proliferació

Fa mesos que l’Ajuntament lluita contra la proliferació dels abocaments incontrolats en algunes zones del nostre poble perquè, en paraules de l’Alcalde, Jaume LLinares, “la neteja és una de les qüestions més importants en la gestió d’un poble i, malgrat l’esforç que s’està realitzant i que sí que està tenint resultats positius en l’estat dels carrers, els punts negres han anat creixent d’una manera molt preocupant per a nosaltres”.

Per trobar una solució a este problema, és necessari coordinar el treball de diferents àrees i per això van estar presents el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, la regidora d’Urbanisme i la PDM, Imma Orozco, el responsable de la Policia, Vicent Ripoll, i la de Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu.

Segons la regidora responsable de la PDM, que és qui té encomanada per part de l’Ajuntament la realització d’este servei, “des de la Pública, hem incrementat el personal i la freqüència de neteja dels punts negres al temps que hem introduït millores materials i s’ha comprat un camió per poder fer el treball més eficientment, d’acord amb les exigències que ens marca l’Ajuntament i que assumim com a pròpies”.

Per això, tot i que l’encomana que va ser aprovada en 2012 partia amb menys personal que quan ho gestionava FCC i no contemplava millores, s’ha passat de tres dies de repàs dels punts negres a fer-ho tots els dies amb dos persones destinades a tal efecte. A més, s’ha adquirit un camió grúa amb polp per facilitar el treball als operaris i fer-lo més àgil. Orozco ha aprofitat per recordar que la ciutadania compta amb el telèfon de contacte 966881903 per coordinar amb la PDM la recollida d’allò que necessiten tirar al fem. A banda de la possibilitat de deixar-ho en un contenidor pròxim a la vivenda, i com a mesura transitòria mentre Altea compta amb un ecoparc, també s’obri la possibilitat de depositar-ho directament en les instal•lacions municipals de la Partida Cap Blanc. D’eixa manera, argumenta “podem organitzar millor el servei. Si s’aboca sense avisar, es trenquen totes les previsions”.

No obstant això, com explica Jaume Llinares, la solució no passa només per l’empresa que té encomant este servei. El disseny del servei, que depèn d’Infraestructures, la vigilància policial i les conseqüents sancions, la implicació de Medi Ambient a través del guarda rural o el treball del departament d’Urbanisme per trobar llocs on poder ubicar un ecoparc a curt termini, són essencials.

Com recordaran, explica la regidora d’Urbanisme i PDM, “existeix un terreny pendent de gestió en el Pla Parcial Montahut destinat a ecoparc però, malgrat els esforços de l’Ajuntament per agilitzar esta tramitació, no podrem disposar d’ell a curt termini”.

Així, a part de mantindre el nivell d’exigència en la PDM, l’equip de govern s’ha marcat dos qüestions com a prioritàries: la modificació de l’ordenança de convivència per tal de poder fer efectives les sancions a aquelles persones que d’una manera absolutament incívica aboquen incontroladament tota classe de deixalles i d’altra banda, trobar una parcel•la pròxima al poble que puga albergar a curt termini un ecoparc.

Per últim, l’Alcalde apel•lava a la consciència ciutadana: “nosaltres estem determinats a acabar amb els punts negres però cal que la ciutadania prenga consciència que la seua col•laboració és imprescindible per tindre èxit en este propòsit que el que pretén és millorar la imatge del nostre poble i la qualitat de vida de les persones que vivim en ell”.

Pin It on Pinterest