Select Page

Fins a dijous que ve dia 20 de juliol es podran presentar les instàncies per a accedir a les proves selectives i les al·legacions a les bases de la borsa.

L’Ajuntament d’Altea ha obert una convocatòria consistent en la creació d’una borsa de treball de Tècnic Prevenció d’Incendis i Protecció del Mitjà Natural (subgrup A2), per a la cobertura de la vacant de la plaça de Tècnic prevenció d’incendis i protecció zones naturals, de la plantilla de personal funcionari del consistori alteà, amb caràcter d’interinitat.

La Regidoria de Medi Ambient té un interès prioritari pel manteniment i conservació dels recursos naturals que disposa el municipi d’Altea, i especialment, dels recursos hídrics i forestals, la gestió i protecció dels quals és essencial per al futur del nostre territori per quant serveixen d’estructura bàsica per al manteniment del sòl agroforestal base de l’economia associada i de conservació del nostre patrimoni natural, etnològic i patrimonial.

Per açò, es fa necessari la dotació de personal qualificat que realitze tasques d’adreça i supervisió; elaboració, execució, manteniment i actualització de Plans de Prevenció i Extinció d’Incendis; coordinació i adreça dels recursos disponibles en les diverses actuacions de prevenció; col·laboració en la identificació de les causes dels incendis forestals; elaboració i execució de projectes per a l’educació en matèria de prevenció d’incendis en les zones naturals i protecció del medi ambient urbà.

En la convocatòria es fa principal recalcament en què es podran presentar instàncies per a accedir a les proves selectives, però també fer al·legacions a les bases de la borsa, tot açò dins del termini de la convocatòria fins al 20 de juliol.

Tota la informació referent al procés es pot consultar en la pàgina web http://altea.sedelectronica.es/board// o personalment en l’Ajuntament d’Altea.

Pin It on Pinterest